Lịch làm việc từ 29/9/2014 - 04/10/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

                                                                                                                                                                              Thuận An, ngày  26  tháng  9  năm  2014

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 29/9/2014 – 04/10/2014

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 29/9/2014

Sáng:

- 08 giờ 30’, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Lễ nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học“ của Hội Khuyến học Việt Nam.

Địa điểm: Hội trường trường Trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa Bình Dương (đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba họp thông qua kế hoạch tổ chức diễn tập phòng, chống giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn phường Bình Hòa.

Đề nghị các đơn vị truy cập hộp thư công vụ để nhận tài liệu họp.

Mời dự: Thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thị xã gồm lãnh đạo UB. MTTQ Việt Nam thị xã, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thị Đoàn, Hội Chữ thập đỏ; lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Ban chỉ huy Quân sự, Công an thị xã, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Quản lý dự án, Trung tâm Viễn thông, Bưu điện, Điện lực; Chủ tịch UBND phường Bình Hòa.

Địa điểm: UBND phường Bình Hòa.

VP: Đảm.

THỨ BA 30/9/2014

Sáng:

 

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng dự tham quan diễn tập phòng, chống tập trung đông người phá rối an ninh, trật tự tại phường An Phú.

Địa điểm: UBND phường An Phú.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Việt Nam – Singapore và khu công nghiệp Việt Hương.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự họp thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng đến năm 2025.

Mời: Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

-  Ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Tổ trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Dũng; VP: Thảo, Liên, Thúy.

Chiều:

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Sóng Thần (1, 2) và khu công nghiệp Đồng An.

Địa điểm: Khu công nghiệp Đồng An.

THỨ TƯ 01/10/2014

Sáng:

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch Đặng Ba, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng đi thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10/2014.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự họp Ban chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình lãn công không đúng pháp luật trên địa bàn tỉnh về tình hình 9 tháng năm 2014.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

­- Ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế dự họp góp ý dự thảo chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 – 2020.

Địa điểm: Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- 08 giờ 30’, ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin dự Hội nghị góp ý dự thảo quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số.

Đề nghị đơn vị truy cập hộp thư công vụ để nhận thư mời và tài liệu.

Địa điểm: Hội trường 1 – Sở Thông tin và Truyền thông.

THỨ NĂM 02/10/2014

Sáng:

- 06 giờ 30’, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự Hội thao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy thị xã Thuận An năm 2014.

Địa điểm: Sân trước Bệnh viện Quốc tế Miền Đông (khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu).

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Đề án trường THPT chất lượng cao giai đoạn 2011 – 2015 của Trường THPT Trịnh Hoài Đức.

Địa điểm: Trường THPT Trịnh Hoài Đức.

Chiều:

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp thông qua kết quả lấy ý kiến nhân dân về phương án đặt, đổi tên đường trên địa bàn thị xã.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung, tài liệu họp.

Mời dự: Thành viên Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng gồm lãnh đạo Ban Tuyên giáo, UB. MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo các ngành: Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế; Chủ tịch UBND các phường: An Thạnh, Hưng Định, Vĩnh Phú, Bình Nhâm, An Phú, Lái Thiêu, Thuận Giao, Bình Chuẩn.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Vân; VP: Tuyền.

THỨ SÁU 03/10/2014

Sáng:

- Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy viên TT. HĐND thị xã dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã mở rộng lần thứ 20 – Khóa X (cả ngày).  

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

LĐVP: Phượng.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự họp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Dương năm 2014.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

THỨ BẢY 04/10/2014

Sáng:

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba đi thăm chiến sĩ mới nhập ngũ đợt II/2014 tại Trung đoàn 88/Sư đoàn 302/Quân khu 7.

- Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Bạch Vân; Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai, La Hồng Phúc trực cơ quan.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Thị Kim Phượng

 

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 22/9/2014 - 28/9/2014 (00:00 - 19/09/2014)
   Lịch làm việc từ 15/9/2014 - 20/9/2014 (00:00 - 12/09/2014)
   Lịch làm việc từ 08/9/2014 - 13/9/2014 (00:00 - 06/09/2014)
   Lịch làm việc từ 01/9/2014 - 06/9/2014 (00:00 - 29/08/2014)
   Lịch làm việc từ 25/8/2014 - 30/8/2014 (00:00 - 22/08/2014)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang