Lịch làm việc từ 28/7/2014 - 02/8/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

                                                                                                                                                                        Thuận An, ngày  25  tháng  7  năm  2014

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 28/7/2014 – 02/8/2014.

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 28/7/2014

Sáng:


- Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch.

Văn phòng chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP; các Chuyên viên.

- Ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự Hội nghị triển khai một số nội dung quản lý đất đai sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.

Địa điểm: Hội trường A – Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chiều:

- 15 giờ 30, Chủ tịch Hồ Quang Điệp dự bàn giao nhà đại đoàn kết theo thư mời của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường An Thạnh.

THỨ BA 29/7/2014

Sáng:

 


- Chủ tịch Hồ Quang Điệp tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Tổ trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Dũng; VP: Thảo.

- 08 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự Hội nghị tập huấn và triển khai công tác chuẩn hóa địa danh tỉnh Bình Dương.

Mời dự: Trưởng Phòng Nội vụ và Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương chủ trì giám sát chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 1708-QĐ/TU ngày 14/7/2014 của Thị ủy.

Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

VP: Tuyền.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự nghe thông qua dự thảo các quy định thực hiện Luật Đất đai 2013 thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- 09 giờ, Ủy quyền lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị dự họp nghe Đoàn khảo sát PPP/FS báo cáo tiến độ khảo sát dự án xe buýt cao tốc BRT và dự án xây dựng phát triển xung quanh ga Suối Tiên.

Địa điểm: Sở Giao thông Vận tải.

Chiều:

- 14 giờ 30, Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông báo kết quả thanh tra triển khai thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng đối với UBND thị xã.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Ban Tổ chức Thị ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã; lãnh đạo các ngành: Ban chỉ huy Quân sự, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Trung tâm Y tế; Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi; Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự các phường An Phú, Vĩnh Phú.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Phượng; VP: Thảo.

THỨ TƯ 30/7/2014

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp cùng với Đoàn UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo kênh Ba Bò.

Mời: Thủ trưởng các ngành; Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND phường Bình Hòa cùng đi.

Địa điểm: Tập trung tại điểm đầu tuyến kênh Ba Bò giáp đường ĐT743 (gần ngã tư 550).

VP: Đảm.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch về tổ chức cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  

Mời dự: Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Thi.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự họp nghe báo cáo tình hình chuẩn bị cho năm học 2014 - 2015.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

THỨ NĂM 31/7/2014

Sáng:

- 08 giờ, Chủ tịch Hồ Quang Điệp tiếp Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014.

Địa điểm: Ban chỉ huy Quân sự thị xã.

- Sau đó 08 giờ 30, tiếp Đoàn Thanh tra tỉnh thông qua dự thảo kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ.

Mời dự: Chánh Thanh tra thị xã, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý dự án.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

VP: Huyền.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự nghe báo cáo tình hình chuẩn bị khai giảng năm học mới 2014 – 2015.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Phượng.

- Sau đó 09 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng họp giao ban Thường trực Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Phượng.

Chiều:

- 15 giờ, Chủ tịch Hồ Quang Điệp nghe Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông qua kết quả kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014.

Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

THỨ SÁU 01/8/2014

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bình Dương.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

THỨ BẢY 02/8/2014

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Đoàn Tấn Dũng; Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Nguyễn Ngọc Có, Nguyễn Thị Trinh trực cơ quan.

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Thị Kim Phượng

 

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 21/7/2014 - 26/7/2014 (00:00 - 18/07/2014)
   Lịch làm việc từ 14/7/2014 - 20/7/2014 (00:00 - 11/07/2014)
   Lịch làm việc từ 07/7/2014 - 12/7/2014 (00:00 - 04/07/2014)
   Lịch làm việc từ 30/6/2014 - 05/7/2014 (00:00 - 27/06/2014)
   Lịch làm việc từ 23/6/2014 - 28/6/2014 (00:00 - 24/06/2014)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang