Lịch làm việc từ 21/7/2014 - 26/7/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

                                                                                                                                                                          Thuận An, ngày  18  tháng  7  năm  2014

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 21/7/2014 – 26/7/2014.

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 21/7/2014

 

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp đi thăm các gia đình chính sách tại phường Lái Thiêu nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2014).

Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 1389/KH-UBND ngày 15/7/2014 của UBND thị xã.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Lái Thiêu.

- 08 giờ 30, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba đi tiếp xúc hộ bà Huỳnh Thị Mil giải quyết bồi thường, giải tỏa công trình xây dựng đường Hưng Định 24.

Mời: Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND phường Thuận Giao cùng dự.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Thuận Giao.

VP: Đảm.

 

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch Hồ Quang Điệp dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 của Đảng ủy Công an thị xã.

Địa điểm: Công an thị xã.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã xét khen thưởng viên chức ngành giáo dục năm học 2013 – 2014.

Mời dự: Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã gồm lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy, UB.MTTQ Việt Nam thị xã, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thị Đoàn; Trưởng phòng: Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo. 

- Sau đó 15 giờ, họp xét đề nghị huân chương, huy chương tham gia kháng chiến và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng“.

Mời dự: Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã; Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND xã An Sơn.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Phượng; VP: Trọng.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự họp Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ.  

Địa điểm: Hội trường Sở Giao thông Vận tải.

 

THỨ BA 22/7/2014

 

Sáng:

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND thị xã dự họp giao ban xã, phường.

Địa điểm: Văn phòng Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba tiếp Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “bốn tại chỗ“ theo Kế hoạch số 962/KH-SNN ngày 23/6/2014 của Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh.

Mời dự: Trưởng Phòng Kinh tế.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Đảm.

- Ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Tổ trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Dũng; VP: Thảo.

 

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp dự kiểm tra Đảng ủy Công an theo Quyết định số 1707-QĐ-TU ngày 14/7/2014 của Thị ủy.

- 15 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Xí nghiệp Công trình công cộng.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ; Ban Giám đốc Xí nghiệp Công trình công cộng.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Thi.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự bàn giao nhiệm vụ Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin.

Địa điểm: Phòng Văn hóa và Thông tin.

 

THỨ TƯ 23/7/2014

 

Sáng:

- 07 giờ 30, Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng tiếp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thanh tra kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng đối với UBND thị xã.

Giao Ban Chỉ huy Quân sự thị xã chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Ban Tổ chức Thị ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã; lãnh đạo các ngành: Ban chỉ huy Quân sự, Công an thị xã, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Trung tâm Y tế; Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi; Chủ tịch UBND các phường An Phú, Vĩnh Phú.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Phượng; VP: Thảo.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh đi thăm các gia đình chính sách tại phường Bình Hòa nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2014).

Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 1389/KH-UBND ngày 15/7/2014 của UBND thị xã.

Địa điểm: Tập trung tại UBND Bình Hòa.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba làm việc với bà Đỗ Kim Yến giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng mở rộng hành lang bảo vệ đường bộ Đại lộ Bình Dương.

Mời dự: Lãnh đạo Tổng Công Đầu tư và Phát triển công nghiệp TNHH Một thành viên (Becamex IDC); lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Đảm.

 

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp dự kiểm tra Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thị xã theo Quyết định số 1707-QĐ-TU ngày 14/7/2014 của Thị ủy.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thông qua việc đặt, đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin và Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Hội đồng tư vấn gồm lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; lãnh đạo các ngành: Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế; Chủ tịch UBND các phường.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Vân; VP: Tuyền.

 

THỨ NĂM 24/7/2014

 

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung các công trình: Trục thoát nước Chòm Sao – Suối Đờn, Tuyến 1 đường vào Cụm văn hóa phường Bình Hòa, đường từ Ngã ba An Sơn đi Đại lộ Bình Dương đến giáp đường Thạnh Bình, đường Thạnh Quý – Hưng Thọ (đoạn qua phường Hưng Định).

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Thường trực HĐND, UB. MTTQ Việt Nam thị xã, Hội Nông dân; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tư pháp, Quản lý dự án; Trung tâm Phát triển Quỹ đất; lãnh đạo UBND các phường Bình Hoà, Bình Nhâm, Hưng Định, An Thạnh, Thuận Giao.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Đảm, Tài.

 

Chiều:

- 15 giờ, Chủ tịch Hồ Quang Điệp nghe Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông qua kết quả kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014.

Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh họp giao ban Thường trực Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Phượng.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các khu dân cư, đô thị.

Mời: Ông Phan Thái Sơn - Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- Sau đó 15 giờ, nghe công bố kế hoạch giám sát các dự án đô thị, xử lý ngập nước trên địa bàn.

Mời: Trưởng Phòng Quản lý đô thị cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

 

THỨ SÁU 25/7/2014

 

Sáng:

- 06 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND, Ủy viên Thường trực HDND thị xã Tăng Hoàng Hiệp viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; 07 giờ, viếng Khu di tích Lịch sử – Văn hóa Chiến khu Thuận An Hòa.

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, dự kiểm tra Chi bộ Tòa án nhân dân thị xã theo Quyết định số 1707-QĐ-TU ngày 14/7/2014 của Thị ủy.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng dự Hội nghị triển khai Luật Tiếp công dân, Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn.

Địa điểm: Hội trường lớn (Lầu 1) Trung tâm Hội nghị Triển lãm, Trung tâm Chính trị – Hành chính tỉnh.

VP: Liên, Thúy.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương đi thăm các gia đình chính sách tại xã An Sơn nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2014) theo Thông báo số 142/TB-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba, Ủy viên Thường trực HĐND Tăng Hoàng Hiệp dự Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014) và tuyên dương cán bộ công đoàn giỏi năm 2014.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

LĐVP: Vân.

 

Chiều:

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị sơ kết Đảng bộ y tế 6 tháng đầu năm 2014.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế.

 

THỨ BẢY 26/7/2014

 

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Bạch Vân; Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai, La Hồng Phúc, Nguyễn Thị Trinh trực cơ quan.

 

 


 

 

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Thị Kim Phượng

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 14/7/2014 - 20/7/2014 (00:00 - 11/07/2014)
   Lịch làm việc từ 07/7/2014 - 12/7/2014 (00:00 - 04/07/2014)
   Lịch làm việc từ 30/6/2014 - 05/7/2014 (00:00 - 27/06/2014)
   Lịch làm việc từ 23/6/2014 - 28/6/2014 (00:00 - 24/06/2014)
   Lịch làm việc từ 16/6/2014 - 21/6/2014 (00:00 - 13/06/2014)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang