Lịch làm việc từ 21/4/2014 - 26/4/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

                                                                                                                                                                 Thuận An, ngày  18  tháng  4  năm  2014

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 21/4/2014 – 26/4/2014.

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 21/4/2014

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp trao quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

Giao Trưởng Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời các cán bộ, công chức có liên quan.

- Sau đó 08 giờ 30, họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

Văn phòng chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Địa điểm:  Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP và các chuyên viên.

Chiều:

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng dự giám sát với Ban Pháp chế HĐND thị xã theo Thông báo số 06/TB-BPC ngày 28/3/2014.

Địa điểm: Phòng Quản lý đô thị.

VP: Tuyền, Quyên.

THỨ BA 22/4/2014

Sáng:

 

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Tổ trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Dũng; VP: Thảo.

- Sau đó 08 giờ 30, tiếp Đoàn Thanh tra tỉnh công bố Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Thanh tra, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý dự án.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Phượng; VP: Huyền.

- 09 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự Lễ ra mắt Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu điều Việt Hà và khai trương Trung tâm đóng gói hạt điều xuất khẩu Bình Dương.

Địa điểm: Số 4B/1 khu phố 1A, phường An Phú.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự giám sát tình hình và kết quả thực hiện Quy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin.

Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh (tầng 15B Trung tâm Hành chính tỉnh).

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự Hội nghị chuyên đề “Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và nâng cao lòng yêu nước“.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp đi khảo sát công trình nâng cấp, mở rộng đường Hưng Định 23, đường Vĩnh Phú 38.

Mời: Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý dự án; lãnh đạo UBND các phường Hưng Định, Vĩnh Phú cùng đi.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

VP: Huyền.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba họp xử lý tài sản trên đất xây dựng Trường tiểu học Trần Quốc Toản 2.

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung.

Mời dự : Lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án; Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu

Địa điểm: Phòng họp số 3 - UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Đảm.

                                                  THỨ TƯ 23/4/2014

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp tiếp Đoàn kiểm tra của Công an tỉnh thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin; Chủ tịch UBND các xã, phường Lái Thiêu, Bình Nhâm, An Sơn.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Phượng; VP: Thảo.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Cùng dự: Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba đi khảo sát rạch Cây Trâm (phường Bình Hoà) và rạch Thầy Năm (phường Vĩnh Phú).

Mời : Lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND phường Bình Hoà, Vĩnh Phú cùng đi.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

VP: Huyền, Đảm.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Hưng Định 01 và giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Thường trực HĐND, UB. MTTQ Việt Nam thị xã, Hội Nông dân; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tư pháp, Quản lý dự án; Trung tâm Phát triển Quỹ đất; lãnh đạo UBND các phường: Bình Nhâm, Hưng Định, Thuận Giao.  

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.  

LĐVP: Dũng; VP: Đảm, Tài.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Mời dự: Thành viên Ban Đại diện gồm lãnh đạo: Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thị đoàn; lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội.

Địa điểm:  Phòng họp số 3 – UBND thị xã

VP: Hạnh, Tuyền.

THỨ NĂM 24/4/2014

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp làm việc với Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bình Dương về xây dựng đường Châu Văn Tiếp và việc bàn giao khu đất Nhà hàng 90 (cũ).

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Đảm, Huyền, Tài.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh giám sát Chi bộ Phòng Kinh tế theo Quyết định số 1548-QĐ/TU ngày 10/4/2014 của Thị ủy.

Địa điểm: Phòng Kinh tế.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban chỉ đạo Tuần lễ Thanh niên công nhân và Ban chỉ đạo Tháng Thanh niên thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Thanh niên công nhân và tổng kết tháng Thanh niên năm 2014.

Tải tài liệu nghiên cứu và mang theo khi dự họp:

- Báo cáo hoạt động Tháng thanh niên công nhân

- Kế hoạch hoạt động Tuần lễ Thanh niên công nhân

Đề nghị Thị Đoàn chuẩn bị nội dung và tài liệu họp.

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo: Ban Dân vận Thị ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thị Đoàn; lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục – Đào tạo, Nội vụ, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

VP: Hạnh, Tuyền.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự Lễ phát động “Chương trình khu phố văn hóa tiết kiệm điện“ năm 2014.

Địa điểm: Trung tâm văn hóa thị xã.

- 08 giờ 30, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự kỳ họp lần thứ 11 (bất thường) – HĐND tỉnh Khóa VIII.

Địa điểm: Hội trường B – Văn phòng Tỉnh ủy, Tầng 17A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Võ Văn Trọng họp giao ban Thường trực Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Phượng.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự nghe Viện Quy hoạch Phát triển đô thị tỉnh báo cáo Danh mục đề xuất khu vực phát triển đô thị.

Mời: Trưởng Phòng Quản lý đô thị cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.  

Địa điểm: Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.   

THỨ SÁU 25/4/2014

Sáng:

- 09 giờ, Chủ tịch Hồ Quang Điệp tiếp Đoàn Thanh tra Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra ngân sách thị xã.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Xí nghiệp Công trình công cộng; Chủ tịch UBND các phường An Thạnh, Thuận Giao, Vĩnh Phú, Bình Nhâm; Hiệu trưởng trường THPT Trịnh Hoài Đức.

Địa điểm:  Phòng họp số 3 - UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh họp Ban chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (có thư mời riêng).

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

VP: Thảo.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị tập huấn về phát triển du lịch cộng đồng, hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

- 07 giờ, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự Lễ mit tinh hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường“ năm 2014.

Địa điểm: UBND huyện Dầu Tiếng.

- 08 giờ, Ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự dự Lễ tốt nghiệp lớp đào tạo cán bộ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa IV năm học 2012 – 2014.

Địa điểm: Hội trường Trường Quân sự tỉnh Bình Dương.

- 08 giờ, Ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế; Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự giám sát tình hình thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 theo Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 25/3/2014 của Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh.

Địa điểm: Hội trường A HĐND tỉnh – Tầng 15B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

THỨ BẢY 26/4/2014

Làm bù theo Thông báo số 80/TB-UBND ngày 04/4/2014 của UBND thị xã

Sáng:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND thị xã dự Hội nghị công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thị xã Thuận An (có thư mời riêng).

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và chương trình hội nghị.

Địa điểm: Hội trường A - UBND thị xã.

LĐVP và các Chuyên viên.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

   CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Thị Kim Phượng
In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 14/4/2014 - 19/4/2014 (00:00 - 11/04/2014)
   Lịch làm việc từ 07/4/2014 - 12/4/2014 (00:00 - 04/04/2014)
   Lịch làm việc từ 31/03/2014 - 05/04/2014 (00:00 - 28/03/2014)
   Lịch làm việc từ 24/03/2014 - 29/03/2014 (00:00 - 25/03/2014)
   Lịch làm việc từ 17/03/2014 - 23/03/2014 (00:00 - 14/03/2014)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang