Lịch làm việc từ 14/4/2014 - 19/4/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

                                                                                                                                                               Thuận An, ngày  11  tháng  4  năm  2014

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 14/4/2014 – 19/4/2014.

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 14/4/2014

Sáng:

- 07 giờ 30, Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng tiếp và làm việc với Đoàn 138/TW của Trung ương.

Mời dự: Thường trực Thị ủy; lãnh đạo Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân thị xã; thành viên Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Liên đoàn Lao động, Thị Đoàn, Hội Liên Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh; lãnh đạo các ngành:  Công an, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Trung tâm Y tế, Giáo dục và  Đào tạo, Tư pháp,  Nội vụ, Đội Quản lý thị trường số 2; Ban chỉ đạo 138 phường Bình Hòa (giao UBND phường Bình Hòa mời); Trưởng Ban chỉ đạo 138 các xã, phường.

Địa điểm:  Hội trường số 1 - Công an thị xã.

LĐVP: Vân, Dũng; VP: Hạnh, Tuyền.

- 09 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị hành chính năm học 2014 – 2015.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

THỨ BA 15/4/2014

Sáng:

 

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp làm việc với Chi cục trưởng Chi cục Thuế bàn xử lý các trường hợp nợ đọng thuế quá hạn.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Công an, Chi cục Thuế, Quản lý thị trường số 2.

- Sau đó 09 giờ 30, làm việc với Viện Quy hoạch đô thị Bình Dương về dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ công nghiệp hiện hữu trên địa bàn thị xã.

Mời dự: Lãnh đạo Viện Quy hoạch đô thị Bình Dương; lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý dự án.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Thi, Tài.

- 08 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh cùng với Lãnh đạo tỉnh đi khảo sát địa điểm xây dựng nhà tang lễ Thuận An.

Mời: Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng đi.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Bình Hòa.

- 06 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự Lễ phát động “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”. 

Địa điểm: Sân công viên trước Siêu thị Lotte.

LĐVP: Vân; VP: Hạnh, Tuyền.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Tổ trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Dũng; VP: Thảo.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba làm việc với Chánh án Tòa án nhân dân thị xã.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Thảo.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban chỉ đạo Tuần lễ Thanh niên công nhân và Ban chỉ đạo Tháng Thanh niên thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Thanh niên công nhân và tổng kết tháng Thanh niên năm 2014.

Đề nghị Thị Đoàn chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thị Đoàn; lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục – Đào tạo, Nội vụ, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

VP: Hạnh, Tuyền.

                                                  THỨ TƯ 16/4/2014

Sáng:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND thị xã dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm (Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh,  Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Đảm.

THỨ NĂM 17/4/2014

Sáng:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự học tập chuyên đề 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm”.

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

 

 

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương tiếp Đoàn làm việc của Sở Y tế đối với các Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị tháng 4/2014.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế.

VP: Hạnh, Tuyền.

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng dự giám sát với Ban Pháp chế HĐND thị xã theo Thông báo số 06/TB-BPC ngày 28/3/2014.

Địa điểm: Phòng Quản lý đô thị.

VP: Tài, Quyên.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Ủy viên Thường trực HĐND Tăng Hoàng Hiệp họp giao ban Thường trực Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Phượng.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự kiểm tra C`hi bộ Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật.

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng dự giám sát với Ban Pháp chế HĐND thị xã theo Thông báo số 06/TB-BPC ngày 28/3/2014.

Địa điểm: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

VP: Tuyền, Quyên.

THỨ SÁU 18/4/2014

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh làm việc với Xí nghiệp Công trình công cộng về tình hình hoạt động quí I và việc thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ; Ban Giám đốc Xí nghiệp Công trình công cộng.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Thi.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự kiểm tra Đảng ủy phường Bình Chuẩn.  

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng dự giám sát với Ban Pháp chế HĐND thị xã theo Thông báo số 06/TB-BPC ngày 28/3/2014.

Địa điểm: UBND phường Lái Thiêu.

VP: Tuyền, Quyên.

 

Chiều:

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Mời dự: Thành viên Ban Đại diện gồm lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thị đoàn; lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội.

Địa điểm:  Phòng họp số 3 – UBND thị xã

VP: Hạnh, Tuyền.

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng dự giám sát với Ban Pháp chế HĐND thị xã theo Thông báo số 06/TB-BPC ngày 28/3/2014.

Địa điểm: UBND phường Thuận Giao.

VP: Tài, Quyên.

THỨ BẢY 19/4/2014

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Bạch Vân; Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Nguyễn Ngọc Có, Nguyễn Thị Trinh trực cơ quan.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

   CHÁNH VĂN PHÒNG

 Đã ký

Nguyễn Thị Kim Phượng

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 07/4/2014 - 12/4/2014 (00:00 - 04/04/2014)
   Lịch làm việc từ 31/03/2014 - 05/04/2014 (00:00 - 28/03/2014)
   Lịch làm việc từ 24/03/2014 - 29/03/2014 (00:00 - 25/03/2014)
   Lịch làm việc từ 17/03/2014 - 23/03/2014 (00:00 - 14/03/2014)
   Lịch làm việc từ 10/03/2014 - 15/03/2014 (00:00 - 07/03/2014)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang