Lịch làm việc từ 27/8/2012 – 01/9/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

                                                                                                                                                                                          Thuận An, ngày  24  tháng   8   năm  2012

 

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ
TUẦN LỄ TỪ 27/8/2012 – 01/9/2012.
(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp).

 

THỨ HAI 27/8/2012

Sáng:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe Thanh tra thị xã báo cáo kết quả thanh tra công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công tại phường Bình Chuẩn.  

Mời dự: Chánh Thanh tra và Trưởng, Phó Đoàn Thanh tra quản lý sử dụng đất công phường Bình Chuẩn.

Giao Thanh tra chuẩn bị nội dung và tài liệu dự họp.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Phượng, VP: Thảo, Tài.

Chiều:

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự tiếp và làm việc với Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự hội nghị tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013.

Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.

THỨ BA 28/8/2012

Sáng:

- Chủ tịch Đỗ Thành Tâm dự Đại hội Hội nông dân thị xã Thuận An khóa X (nhiệm kỳ 2012 – 2017).  

Địa điểm: Hội trường A - UBND thị xã. 

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã, Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất; Tổ trợ giúp pháp lý.

VP: Thảo.

- 08 giờ 30 phút, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự bàn giao ranh đền bù Gói thầu xây lắp số 1 thuộc tiểu dự án hệ thống thủy lợi An Sơn – Lái Thiêu.

Mời: Lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất cùng dự.

Địa điểm:  Tại cầu Bà Lụa.

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố lần thứ 4, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

 Địa điểm: Công viên Văn hóa Thanh Lễ.

LĐVP: Vân; VP: Tuyền, Hạnh.

Chiều:

- Chủ tịch Đỗ Thành Tâm, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp thông qua kế hoạch trang trí tết nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

Mời dự: Thành viên Ban tổ chức các ngày lễ lớn.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Vân, VP: Đảm, Tài.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba đi khảo sát tình hình hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân phường Lái Thiêu.

Giao phòng Tài chính Kế hoạch chuẩn bị nội dung liên quan.

Địa điểm: Quỹ tín dụng nhân dân phường Lái Thiêu.

THỨ TƯ 29/8/2012

Sáng:

 

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh họp Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng đô thị thông qua quy hoạch phân khu xã Hưng Định tỷ lệ 1/2000 (đã có thư mời riêng)

 Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.

LĐVP: Phượng; VP: Thi, Dũng.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự Hội nghị tập huấn kinh tế tập thể

Địa điểm: Hội trường Thị uỷ.

- Sau đó 8 giờ 30 phút, họp xem xét giải quyết đơn và nghe báo cáo vướng mắc giải quyết tách thửa đất.

 Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Dũng.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự  khai mạc giải vô địch bóng đá thị xã Thuận An năm 2012.

Sau đó 8 giờ 30 phút, tiếp và làm việc với Lãnh đạo Sở Văn hóa thông tin thể thao.

 Mời dự: Lãnh đạo Phòng VHTT.

LĐVP: Vân, VP: Đảm.

Chiều:

- Chủ tịch Đỗ Thành Tâm, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba họp thông qua phương án điều chỉnh, bổ sung đơn giá bồi thường đường vào khu di tích Chiến khu Thuận An Hòa; phương án bồi thường trục thoát nước Chòm Sao – Suối Đờn. 

 Mời dự: Lãnh đạo Ban Quản lý ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; lãnh đạo Ban Tuyên giáo; TT.HĐND thị xã; Lãnh đạo: UB.MTTQ thị xã, Hội Nông dân; Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển Quỹ đất; Chủ tịch UBND xã, phường: An Thạnh, Thuận Giao, An Phú, Hưng Định.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

VP: Dũng, Tài.

THỨ NĂM 30/8/2012

Sáng:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch đi thăm các cơ sở Phật giáo nhân dịp Lễ “Vu Lan báo hiếu“ năm 2012 theo Thông báo số 11/TB.MT ngày 20/8/2012 của UB.MTTQVN thị xã.

Chiều:

- Chủ tịch Đỗ Thành Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng họp giao ban Thường trực Thị ủy.  

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Phượng.  

15 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự nghe Tổ Kiểm toán Nhà nước thông báo dự thảo kết luận kiểm toán về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Hội trường C - UBND tỉnh

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban chỉ đạo hè năm 2012.

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

VP: Đảm.

THỨ SÁU 31/8/2012

Sáng:

- 06 giờ 30 phút, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Đền di tích lịch sử - văn hóa Chiến khu Thuận An Hòa.

- 8 giờ 30 phút, Chủ tịch Đỗ Thành Tâm thông qua phương án thiết kế trường mầm non Bình Hòa.

Mời dự: Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo; lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính Kế hoạch, Giáo dục Đào tạo, Quản lý dự án; Chủ tịch UBND phường Bình Hòa.

Giao Ban Quản lý dự án chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã. 

VP: Huyền. 

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng dự kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân xã An Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Địa điểm: Hội trường UBND xã An Sơn. 

- 9 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự họp mặt kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2012).

Địa điểm: Hội trường A - UBND tỉnh.

THỨ BẢY 01/9/2012

Sáng:

 - Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Kim Phượng; Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai, La Hồng Phúc, Nguyễn Thị Trinh trực cơ quan.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Thị Kim Phượng

 

 

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 20/8/2012 – 25/8/2012 (00:00 - 17/08/2012)
   Lịch làm việc từ 13/8/2012 – 18/8/2012 (00:00 - 10/08/2012)
   Lịch làm việc từ 06/8/2012 – 11/8/2012 (00:00 - 03/08/2012)
   Lịch làm việc từ 30/7/2012 –04/8/2012 (00:00 - 27/07/2012)
   Lịch làm việc từ 23/7/2012 –28/7/2012 (00:00 - 20/07/2012)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang