Lịch làm việc từ 04/6/2012 - 09/6/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Thuận An, ngày  01  tháng 6  năm  2012

 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 04/6/2012 – 09/6/2012.

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 04/6/2012

Sáng:

- Chủ tịch Đỗ Thành Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng dự tiếp xúc cử tri xã An Sơn.  

Địa điểm:  UBND xã An Sơn.

VP: Tuyền.

:

Chiều:

- Chủ tịch Đỗ Thành Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng dự tiếp xúc cử tri xã Hưng Định.  

Địa điểm:  UBND xã Hưng Định.

VP: Tài.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự tiếp xúc cử tri phường Bình Hòa.

Địa điểm:  UBND phường Bình Hòa.

VP: Tuyền.

THỨ BA 05/6/2012

áng:

 

-  Thường trực Thị ủy tiếp dân.                 

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã, Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Tổ trợ giúp pháp lý.

VP: Thảo.

- Chủ tịch Đỗ Thành Tâm, Thường trực HĐND thị xã dự tiếp xúc cử tri xã Bình Nhâm.  

Địa điểm:  UBND xã Bình Nhâm.

VP: Tuyền.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự tổng kết tháng thanh niên năm 2012.

Địa điểm:  Phòng họp Nhà khách UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự tiếp xúc cử tri phường An Thạnh.

 Địa điểm:  UBND phường An Thạnh.

VP: Tài.

Chiều:

- Chủ tịch Đỗ Thành Tâm, Thường trực HĐND thị xã dự tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Phú.  

Địa điểm:  UBND phường Vĩnh Phú.

VP: Tuyền.

THỨ TƯ 06/6/2012

Sáng

 

- Chủ tịch Đỗ Thành Tâm dự tiếp xúc cử tri phường Lái Thiêu.  

Địa điểm:  UBND phường Lái Thiêu.

VP: Tuyền.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và chiến dịch truyền thông về ngăn ngừa trẻ em bị ngược đãi, bị xâm hại năm 2012.

Địa điểm:  Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao.

- Sau đó 08 giờ 30 phút làm việc với các ngành về công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ của Chùa Bồ đề Đạo tràng.

Mời dự: Chủ tịch UB. MTTQ thị xã; Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn.

Địa điểm:  Phòng họp UBND thị xã.

VP: Thảo.

- Ủy quyền Trưởng Công an thị xã tiếp đoàn kiểm tra của tỉnh về triển khai kế hoạch công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông “Năm an toàn giao thông 2012“.

Mời dự: Thành viên Ban an toàn giao thông thị xã, Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng.

Địa điểm:  Phòng họp số 02 – UBND thị xã.

Chiều:

- Chủ tịch Đỗ Thành Tâm, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Địa điểm:  Phòng họp số 1 – Thị ủy.

THỨ NĂM 07/6/2012

Sáng:

 - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp UBND thông qua các nội dung trình kỳ họp lần thứ 4 – Hội đồng nhân dân thị xã khóa X.

Mời dự: Ban Tuyên giáo Thị ủy; Thường trực HĐND thị xã; Ban KTXH. HĐND thị xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; lãnh đạo các đoàn thể: Liên đoàn lao động, Thị đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân; Thành viên UBND thị xã; Ban chỉ huy Quân sự thị xã; lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Văn hóa – Thông tin, Giáo dục & Đào tạo, Tư pháp, Nội vụ, Thanh tra Xây dựng, Quản lý dự án, Kho bạc, Chi cục Thuế, Quản lý thị trường số 2, Trung tâm phát triển quỹ đất, Thống kê, Thú y, Bảo vệ thực vật, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Dân số và KHHGĐ; lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường.

Tải tài liệu dự họp:

1. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm

2.Báo cáo thu chi ngân sách

Địa điểm: Phòng họp số 01 – UBND thị xã.  

LĐVP và các chuyên viên.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự khai mạc lớp tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

Chiều

- Chủ tịch Đỗ Thành Tâm dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 4 – Hội đồng nhân dân tỉnh.

Địa điểm: Hội trường C – UBND tỉnh. 

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng họp giao ban Thường trực Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Phượng.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp TNHH Một thành viên xem xét phương án chống ngập nước tuyến đường Quốc lộ 13 thuộc địa bàn phường Vĩnh Phú (đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến Trạm thu phí).

Mời dự: Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Một thành viên TNHH; lãnh đạo phòng Quản lý đô thị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phú.

Giao Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phú mời trưởng các khu phố có liên quan cùng dự họp.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Huyền.

THỨ SÁU 08/6/2012

Sáng:

 

 

 

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt Nghị quyết 13 của Hội nghị lần thứ 4 – Ban chấp hành Trung ương khóa XI và sơ kết 01 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị.

Địa điểm:  Hội trường số 01 – Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

THỨ BẢY 09/6/2012

Sáng:

- Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Kim Phượng; Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai, La Hồng Phúc, Nguyễn Thị Trinh trực cơ quan.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Đỗ Thị Bạch Vân

     


In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 28/5/2012 - 02/6/2012 (00:00 - 01/06/2012)
   Lịch làm việc từ 21/5/2012 – 27/5/2012 (00:00 - 18/05/2012)
   Lịch làm việc từ 14/5/2012 – 20/5/2012 (00:00 - 11/05/2012)
   Lịch làm việc từ 07/5/2012 - 12/5/2012 (00:00 - 04/05/2012)
   Lịch làm việc từ 30/4/2012 -06/5/2012 (00:00 - 27/04/2012)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang