Diễn tập phương án phòng chống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cả hệ thống chính trị địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, sáng 30/9, UBND phường An Phú đã tổ chức buổi diễn tập phương án phòng chống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên phường An Phú thực hiện diễn tập theo phương án mới, có sự tham dự của gần 300 lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, 10 xã phường trên địa bàn thị xã Thuận An.

Hội nông dân Thuận An tìm hiểu pháp luật

Sáng ngày 25/9/2014, Hội Nông dân thị xã Thuận An đã tổ chức hội thi Hội nông dân tìm hiểu pháp luật năm 2014 với chủ đề “An toàn vệ sinh thực phẩm”. Tham gia hội thi gồm có 70 hội viên đến từ 10 đội là 10 Hội cơ sở xã phường trên địa bàn.

THƯ VIỆN THỊ XÃ THUẬN AN TỔ CHỨC BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (2/9/1969 – 2/9/2014)

 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân thị xã cùng nhân dân cả tỉnh đã đoàn kết một lòng, đem hết tinh thần và nghị lực vượt qua khó khăn thách thức đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực theo di huấn của Người. Bản di chúc của Người có sức sống trường tồn soi rọi trên mọi chặng đường lịch sử của dân tộc ta, các thế hệ sau quyết tâm mang ngọn cờ cách mạng của Bác đi đến cùng, phấn đấu hết sức mình để thực hiện lời dặn của Bác trước lúc đi xa.

HĐND thị xã Thuận An giám sát công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phường Vĩnh Phú và An Thạnh

Sáng ngày 23/9, HĐND thị xã Thuận An đã có buổi giám sát công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại phường Vĩnh Phú.

Thông tin cần thiết
Đóng
Hội nông dân Thuận An tìm hiểu pháp luật

Sáng ngày 25/9/2014, Hội Nông dân thị xã Thuận An đã tổ chức hội thi Hội nông dân tìm hiểu pháp luật năm 2014 với chủ đề “An toàn vệ sinh thực phẩm”. Tham gia hội thi gồm có 70 hội viên đến từ 10 đội là 10 Hội cơ sở xã phường trên địa bàn.

THƯ VIỆN THỊ XÃ THUẬN AN TỔ CHỨC BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (2/9/1969 – 2/9/2014)

 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân thị xã cùng nhân dân cả tỉnh đã đoàn kết một lòng, đem hết tinh thần và nghị lực vượt qua khó khăn thách thức đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực theo di huấn của Người. Bản di chúc của Người có sức sống trường tồn soi rọi trên mọi chặng đường lịch sử của dân tộc ta, các thế hệ sau quyết tâm mang ngọn cờ cách mạng của Bác đi đến cùng, phấn đấu hết sức mình để thực hiện lời dặn của Bác trước lúc đi xa.

Diễn tập phương án phòng chống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cả hệ thống chính trị địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, sáng 30/9, UBND phường An Phú đã tổ chức buổi diễn tập phương án phòng chống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên phường An Phú thực hiện diễn tập theo phương án mới, có sự tham dự của gần 300 lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, 10 xã phường trên địa bàn thị xã Thuận An.

Công an thị xã Thuận An tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Ủy ban đoàn kết công giáo thị xã Thuận An

Thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới” Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, sáng ngày 19/9, Công an thị xã Thuận An đã tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Ủy ban đoàn kết công giáo thị xã Thuận An.

Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội

Sáng 12/9, Công an thị xã Thuận An đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ thị xã Thuận An sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Đồng thời cũng đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 07 của Ban chấp hành Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam về một số vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2004 – 2014.

Thông qua tình hình Kinh tế - Xã hội – Quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm

Sáng ngày 22/9/2014, thị xã Thuận An đã tổ chức họp thông qua tình hình kinh tế - xã hội – quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2014.

6 tháng đầu năm 2014: Hội Nông dân thị xã Thuận An hỗ trợ cho hộ nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh hơn 26 tỷ đồng

Nhằm hỗ trợ vốn cho nông dân sản xuất kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội Nông dân thị xã Thuận An đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thị xã và quỹ tín dụng Lái Thiêu, An Thạnh cho 1.751 hộ hội viên nông dân vay vốn để sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi bò sữa với tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng. Giúp cho 196 hội viên vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số tiền hơn 723 triệu đồng.

HĐND thị xã Thuận An giám sát công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phường Vĩnh Phú và An Thạnh

Sáng ngày 23/9, HĐND thị xã Thuận An đã có buổi giám sát công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại phường Vĩnh Phú.

Đại hội Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

Sáng 15/9, Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày thị xã Thuận An đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ lần thứ III (2014 – 2019).