Phường An Thạnh: Tổng kết công tác thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy năm 2017

   Sáng ngày 5 tháng 4 năm 2017, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018.

HĐND TX Thuận An: Hội nghị giải trình công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo

   Sáng ngày 6-4, thường trực HĐND TX Thuận An đã tổ chức Hội nghị giải trình công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Ông Đỗ Thành Tâm, Bí thư, Chủ tịch HĐND TX Thuận An đã chủ trì hội nghị. 

Hội thi chính trị viên ban CHQS xã, phường giảng dạy chính trị giỏi năm 2018

   Sáng ngày 9-4, Ban tuyên giáo, Ban chỉ huy quân sự Thị xã Thuận An đã cùng phối hợp tổ chức hội thi chính trị viên ban CHQS xã, phường giảng dạy chính trị giỏi năm 2018 với sự tham dự của 17 thí sinh là chính trị viên, chính trị viên phó đến từ 10 xã, phường trên địa bàn thị xã.

Thông qua kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018

   Sáng ngày 10-4, UBND Thị xã Thuận An họp thông qua kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 với chủ đề “tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.

Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2018

   Sáng ngày 6/4, Thị xã Thuận An đã tổ chức Hội thi tuyên truyền và giới thiệu sách năm 2018. Với chủ đề quyển sách tôi yêu, hội thi đã thu hút 15 thí sinh đến từ 15 trường học trên địa bàn thị xã.

Nông dân xã An Sơn quyết tâm làm giàu ngay chính trên mãnh đất quê hương

  An Sơn là xã duy nhất của thị xã Thuận An sớm hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới đầu tiên trong tỉnh. Phát huy lợi thế về vị trí địa lý, thổ nhưỡng, nông dân xã An Sơn đã không ngừng vượt qua khó khăn xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

HĐND TX Thuận An: Hội nghị giải trình công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo
   Sáng ngày 6-4, thường trực HĐND TX Thuận An đã tổ chức Hội nghị giải trình công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Ông Đỗ Thành Tâm, Bí thư, Chủ tịch HĐND TX Thuận An đã chủ trì hội nghị. 
Phường An Thạnh: Tổng kết công tác thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy năm 2017
   Sáng ngày 5 tháng 4 năm 2017, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018.
Hội thi chính trị viên ban CHQS xã, phường giảng dạy chính trị giỏi năm 2018
   Sáng ngày 9-4, Ban tuyên giáo, Ban chỉ huy quân sự Thị xã Thuận An đã cùng phối hợp tổ chức hội thi chính trị viên ban CHQS xã, phường giảng dạy chính trị giỏi năm 2018 với sự tham dự của 17 thí sinh là chính trị viên, chính trị viên phó đến từ 10 xã, phường trên địa bàn thị xã.
Thông qua kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018
   Sáng ngày 10-4, UBND Thị xã Thuận An họp thông qua kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 với chủ đề “tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.
Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2018
   Sáng ngày 6/4, Thị xã Thuận An đã tổ chức Hội thi tuyên truyền và giới thiệu sách năm 2018. Với chủ đề quyển sách tôi yêu, hội thi đã thu hút 15 thí sinh đến từ 15 trường học trên địa bàn thị xã.
Thông tin chung
Đóng
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách của thị xã Thuận An năm 2018
Ngày 31/01/2018 vừa qua, Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của thị xã Thuận An. Nội dung cụ thể như sau:

-  Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của thị xã Thuận An.
Kết quả trúng tuyển công chức trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã thị xã Thuận An năm 2017
Ngày 29/12/2017 vừa qua, dựa theo kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 trên địa bàn thị xã, được tổ chức vào ngày 25 và ngày 26 tháng 10 năm 2017, phê duyệt trúng tuyển đối với 24 thí sinh:
Thông tin cần thiết
Đóng