Xin ý kiến góp ý dự thảo VB QPPL

Stt Tiêu Đề Loại Văn Bản Lĩnh Vực File Đính Kèm Ngày Kêt Thúc
1 Dự thảo Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định phân cấp quản lý sử dụng tài sản công Báo Cáo Cán bộ công chức trong tỉnh

vb ssssssss.docx

05/05/2018

Xem văn bản dự thảo theo ngày


Số lượt truy cập

0 0 0 0 0 9 2 0 0