Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Người nghèo, người khuyết tật… ít tham gia

(18/5/2018)

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Người nghèo, người khuyết tật… ít tham gia ...

Chi tiết

Những ngày cuối tháng 12, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Đề án 1956) của tỉnh do ông Nguyễn Văn Quá- Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã lần lượt đến làm việc về nội dung trên tại 7 huyện trong tỉnh

(18/5/2018)

Những ngày cuối tháng 12, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Đề án 1956) của tỉnh do ông Nguyễn Văn Quá- Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã lần lượt đến làm việc về nội dung trên tại 7 huyện trong tỉnh ...

Chi tiết

Các tin bài khác: >>

Xem tin theo ngày


Số lượt truy cập

0 0 0 0 0 9 1 9 6