Tin hoạt động

Thứ Tư (29/08/2018 | 07:00 GMT + 7)

Đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Vĩnh Phú


Ảnh: Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu – Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú giải quyết những ý kiến,

kiến nghị của các hộ nghèo, hộ cận nghèo.


Tại buổi đối thoại, sau khi nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú nêu ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của buổi đối thoại, tại hội nghị  các hộ nghèo, hộ cận nghèo đã tham gia đóng góp phát biểu, ý kiến, kiến nghị liên quan đến một số vấn đề tại địa phương như: miễn giảm tiền điện, miễn giảm học phí, vay vốn NHCSXH, hỗ trợ xây nhà, trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Sau khi lắng nghe ý kiến, đề xuất của người dân, Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu -  Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú đã giải quyết, làm rõ thêm một số vấn đề mà các hộ nghèo, hộ cận nghèo quan tâm, đồng thời chỉ đạo các ngành có liên quan của phường tạo điều kiện để các hộ tiếp cận đầy đủ các chế độ ưu đãi của nhà nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực phát triển kinh tế gia đình, hướng đến mục tiêu thoát nghèo bềnh vững.

Cuối hội nghị UBND phường đã trao tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo 282 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000đ với tổng số tiền là 56.400.000đ.

VĂN HIỀN

Các tin bài khác: