Tin UBND Thị xã

Thứ Hai (04/03/2019 | 07:00 GMT + 7)

Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã Thuận An: Triển khai việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay đối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo

Ngày 25/02/2019, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Thuận An đã triển khai văn bản số 866 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản suất kinh doanh theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2019 của Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam đến các ban, ngành, Hội đoàn thể và các xã, phường trên địa bàn thị xã Thuận An.

Theo đó, kể từ ngày 01/3/2019 thực hiện việc nâng mức cho vay tối đa và nâng thời hạn cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Cụ thể như sau: Nâng mức cho vay tối đa từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ, không phải đảm bảo tiền vay; đồng thời nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng (tương đương 10 năm).

Mức cho vay và thời hạn cho vay tùy thuộc vào mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả nợ của hộ vay và nguồn vốn cho vay của NHCSXH. Nếu hộ vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, thực hiện trả lãi đúng kỳ hạn theo thỏa thuận, thì có thể vay thêm vốn để sản xuất, kinh doanh nhưng mức dư nợ không vượt quá 100 triệu đồng/hộ.

Được biết, tính đến nay Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Thuận An đã thực hiện cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo với tổng dư nợ gần 67 tỷ đồng, với gần 2.000 hộ vay còn dư nợ.

V.TIẾN – Q.KHẢI