Tin UBND Thị xã

Thứ Sáu (01/03/2019 | 07:00 GMT + 7)

Giảm 167 biên chế và 46 hợp đồng sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng – khoá XII

Sáng ngày 15/2, Thị ủy Thuận An đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng – khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.


Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.


\Ảnh: Ông  Đỗ Thành Tâm, Bí thư Thị  ủy, chủ tịch HĐND TX Thuận An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Xác định vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, vừa cấp bách vừa lâu dài. Ban thường vụ Thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã và cấp ủy, chính quyền các xã, phường có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Trung ương và các Kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Thị ủy liên quan đến việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ đó cơ bản nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, công chức và nhân dân. Qua 1 năm, thực hiện Nghị quyết 18 của BCH Trung ương, thị xã đã thực hiện chủ trương kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu đối với 3 cơ quan; Thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND tại 7 xã, phường; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 2 phường; giảm 1 phó chủ tịch UBND phường so với quy định tại 6 phường loại I. Tính đến 1/1/2019 toàn thị xã đã giảm 167 biên chế và 46 hợp đồng ngoài chỉ tiêu; khu phố, ấp thực hiện kiêm nhiệm giảm 39 chức danh không chuyên trách. Cụ thể thị xã giảm 20 biên chế và 46 hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế; xã, phường chấm dứt hoạt động Hội nông dân 5 phường kinh tế nông nghiệp chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ, hội viên nông dân rất ít; thực hiện kiêm nhiệm giảm 147 biên chế được giao; các khu phố, ấp đã thực hiện kiêm nhiệm giảm được 39 chức danh theo quy định.

Tại Hội nghị, các ngành, địa phương, đơn vị đã tập trung thảo luận nêu những khó khăn, vướng mắc và đề ra những giải pháp trong quá trình rà soát, sắp xếp tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm triển khai thực hiện thành công Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông  Đỗ Thành Tâm - Bí thư Thị  ủy Thuận An nêu rõ, mô hình hợp nhất chưa có trong tiền lệ, liên quan trực tiếp đến tổ chức bộ máy và con người, do đó sẽ tác động đến tư tưởng, tâm lý của cán bộ, đảng viên, cộng đồng dân cư và toàn xã hội. Trong thời gian tới, ông cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt nhưng phải đảm bảo hiệu quả, hợp lý, hài hòa, dám làm và biết cách làm, tạo động lực quyết tâm để cơ quan hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và công tác dân vận, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội; quyết tâm chủ động, sáng tạo trong triển khai tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết 18./.

Hà Thu – Minh Trí