Tin UBND Thị xã

Thứ Năm (30/08/2018 | 07:00 GMT + 7)

UBND thị xã Thuận An làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương


Ảnh: Ông Nguyễn Huỳnh Đình – Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ tỉnh Bình Dương phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thị xã diễn ra khá phức tạp, một số lĩnh vực như đất đai, đền bù giải tỏa, khiếu nại quyết định hành chính chiếm đa số trong lượng đơn thư khiếu nại tố cáo. Trước tình hình trên, thị ủy, UBND thị xã và các xã phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực quan tâm công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại của công dân từ cơ sở. Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo hàng năm đều đạt trên 90%, hòa giải thành đạt trên 90%.

Từ tháng 1/2017 đến 30/5/2018, UBND thị xã Thuận An đã thụ lý giải quyết theo thẩm quyền 75 đơn khiếu nại, tố cáo. Đến thời điểm này, UBND thị xã đã giải quyết 65 đơn và ban hành quyết định, kết luận và bàn giao cho người người khiếu nại, tố cáo và tổ chức, cá nhân có liên quan. Bên cạnh đó, UBND thị xã đã ban hành 2 Quyết định thanh tra công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và tiến hành 3 đợt thanh tra với 31 lượt đơn vị. Qua đó, thị xã đã ban hành 3 kết luận thanh tra và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót trong quá trình giải quyết đơn, nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo dược đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan và đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Huỳnh Đình – Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ tỉnh Bình Dương đề nghị UBND thị xã Thuận An cần tiếp tục chỉ đạo tốt việc công khai kết luận thanh tra, đa dạng hóa các hình thức công khai; tạo điều kiện tốt nhất để MTTQ và nhân dân tiếp cận thông tin, giám sát việc thực thi hiệu quả các kết luận thanh tra….

Hà Thu

Các tin bài khác: