Tin UBMTTQVN thị xã

Thứ Tư (05/09/2018 | 07:00 GMT + 7)

Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng


Ảnh: Báo cáo viên Trương Văn Kiệt - Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Ban dân vận thị ủy Thuận An triển khai  nội dung của Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho hơn 100 cán bộ hội Nông dân chủ chốt ở 10 xã phường trên địa bàn thị xã.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên Trương Văn Kiệt - Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Ban dân vận thị ủy triển khai một số nội dung của Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng như: Nghị quyết số 26 Nghị quyết Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; Nghị quyết số 27 Nghị quyết Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và định hướng công tác tuyên truyền dự thảo Luật Đặc khu, luật an ninh mạng…

Thông qua Hội nghị này nhằm giúp cho cán bộ Hội Nông dân các cấp trong thị xã nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đến đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trong thị xã đạt kết quả cao; đồng thời Hội nghị cũng đã phổ biến những thông tin, kiến thức về Luật đặc khu, luật an ninh mạng trong giai đoạn hiện nay nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân cách sử dụng và cập nhật thông tin trên mạng xã hội một cách lành mạnh, tích cực, hạn chế chia sẻ những thông tin sai lệch, chống phá, xuyên tạc Đảng và Nhà nước ta.

 Hà Thu – Minh Trí