Tin Thị ủy

Thứ Năm (29/11/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 45

Cỡ chữ:

Hơn 300 người tham gia lớp bồi dưỡng chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới"

Sáng ngày 23-11, Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TX Thuận An tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong tình hình mới” năm 2018 cho hơn 300 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn TX.


Ảnh: Toàn cảnh lớp bồi dưỡng chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới".

Theo đó, các học viên được nghe phổ biến triển khai, học tập 4 chuyên đề: Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.


Ảnh: Học viên tham gia lớp bồi dưỡng  chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới".

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng nội bộ đoàn kết tốt, tạo nền tảng để xây dựng con người có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh./.

Minh Trí