Tin Thị ủy Thuận An

Thứ Ba (05/06/2018 | 07:00 GMT + 7)

Vài ghi nhận qua việc thực hiện đề án tinh giản biên chế ở thị xã Thuận An

Trên cơ sở kết quả đạt được trong việc tinh giản biên chế thời gian qua và căn cứ mục đích, yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ Thị ủy đã xây dựng Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 28/02/2018 phù hợp với tình hình của địa phương và đang triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.  

Theo đó, đối với thị xã sẽ, thực hiện việc kiêm nhiệm một số chức danh như: Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ thị xã, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy kiêm Chánh Thanh tra thị xã. Ngoài ra trong lộ trình từ năm 2018-2020,  sẽ thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh: Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam thị xã, Phó Trưởng phòng Văn hóa – thông tin kiêm Giám đốc Trung tâm VHTT-TT; giảm 01 chức danh phó chủ tịch HĐND thị xã và giảm số lượng cấp phó của các cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể, khối nhà nước phù hợp đặc điểm từng cơ quan, đơn vị; Thí điểm sáp nhập Văn phòng Thị ủy với Văn phòng HĐND – UBND thị xã, Trung tâm phát triển Quỹ đất về Ban quản lý dự án- đầu tư xây dựng thị xã, hợp nhất Trạm chăn nuôi thú y, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông thành một Trung tâm trực thuộc thị xã; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Thị xã thành lập văn phòng chung để phục vụ cơ quan MTTQ và các đoàn thể Thị xã (trừ Liên đoàn Lao động).

        Đối với cấp xã, phường: giai đoạn từ 2018-2020:Tổng kết mô hình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của Phường Lái Thiêu rút kinh nghiệm và nhân rộng; thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND;  bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở những nơi có đủ điều kiện. Triển khai thực hiện mô hình bí thư hoặc phó bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố; khắc phục tình trạng trưởng, phó ấp, trưởng khu phố chưa là đảng viên. Thực hiện nghiêm, nhất quán việc khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách xã , phướng và ấp, khu phố.

 Theo đồng chí Đỗ thành Tâm – Bí thư thị uỷ Thuận An: việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là công việc khó, nhạy cảm vì đụng chạm đến lợi ích nhiều người. Tâm lý chung của các cơ quan, đơn vị, địa phương xã, phường chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt với lý do Thuận An là địa bàn có số dân nhập cư đông, áp lực công việc nhiều… Tuy nhiên, sau khi xem xét thực trạng đội ngũ cán bộ công chức ở thị xã và xã, phường, Ban Thường vụ Thị ủy nhận thấy: Một số cán bộ, công chức năng lực còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp chưa cao, trình độ chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm. Bên cạnh đó, khối lượng công việc ở một số chức danh được phân bổ chưa hợp lý, thời gian nhàn rỗi nhiều nên chưa phát huy được hết khả năng làm việc.

Từ thực trạng trên, Ban Thường vụ Thị ủy đã họp thống nhất xây dựng đề án thí điểm sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách tại phường Lái Thiêu với mục đích là sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tăng cường công tác kiêm nhiệm nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng thực thi công vụ gắn với cải cách chế độ tiền lương dựa trên kết quả đánh giá phân loại cán bộ, công chức, lấy chất lượng, tiến độ, tinh thần thái độ phục vụ làm tiêu chuẩn.

Tuy nhiên đồng chí Đỗ Thành Tâm cho rằng: Mặc dù với quyết tâm chính trị cao nhưng không thực hiện nóng vội, cầu toàn mà đưa ra lộ trình cụ thể, vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ; đồng thời bộ máy không bị xáo trộn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra.

Trong thực hiện phải công tâm, khách quan, đoàn kết. Lựa chọn CBCC phải có năng lực, trách nhiệm, đảm đương được nhiệm vụ đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Trước mắt, vận động tinh giảm, nghỉ việc đối với những đồng chí năng lực hạn chế không đảm đương được nhiệm vụ và những đồng chí đã đủ năm hưởng chế độ hưu nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu để được hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

Với quyết tâm chính trị cao, Thị ủy Thuận An xác định rõ các cấp, các ngành phải nghiêm túc thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo lộ trình phấn đấu đến 2021 sẽ giảm ít nhất 326 biên chế và hợp đồng, trong đó cấp thị xã: giảm 98 người, gồm (Khối Đảng, đoàn thể: 28; khối nhà nước: 70), cơ sở: giảm 228 người. Trong đó, (xã- phường: 188, khu ấp: 40).

Đế thực hiện thắng lợi việc tin giảm biên chế Thị ủy đã chỉ đạo các cấp các ngành Thường xuyên chủ động kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết. Biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả. Xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để tham nhũng, tiêu cực.

Hoài Thu

 

Các tin bài khác: >>