Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Sáu (18/01/2019 | 07:00 GMT + 7)

Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND thị xã Thuận An về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND - UBND TX Thuận An trong kỳ hệ thống hóa từ năm 2014 - 2018

**Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND thị xã Thuận An về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND - UBND TX Thuận An trong kỳ hệ thống hóa từ năm 2014 - 2018

Các tin bài khác:
Số lượt truy cập

0 0 0 7 1 8 9 5 6