Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Hai (14/01/2019 | 07:00 GMT + 7)

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND thị xã Thuận An

** Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND TX Thuận An về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND thị xã

Các tin bài khác:
Số lượt truy cập

0 0 0 7 1 9 0 1 2