Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Tư (21/11/2018 | 07:00 GMT + 7)

Tìm hiểu: Một số quy định về bình đẳng giới

Câu 1. Hỏi: Bình đẳng giới là gì ?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 5 Luật Bình Đẳng giới năm 2006:

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

 

Câu 2. Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong Luật Bình đẳng giới ?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 10 Luật Bình Đẳng giới năm 2006:

1. Cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới.

2. Phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức.

3. Bạo lực trên cơ sở giới.

4. Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.

 

Câu 3. Các lĩnh vực cụ thể cần tham gia vào quá trình bình đẳng giới là gì ?

Trả lời: Chương II Luật Bình Đẳng giới năm 2006 quy định 8 lĩnh vực chủ yếu như sau:

1.Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

2.Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế.

3.Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động.

4.Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

5.Bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

6.Bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao.

7.Bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế.

8.Bình đẳng giới trong gia đình.

 

Câu 4. Hỏi: Vi phạm Luật Bình Đẳng giới bị xử lý như thế nào ?

Trả lời:Theo quy định tại Điều 42 Luật Bình Đẳng giới năm 2006:

1. Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Các tin bài khác:
Số lượt truy cập

0 0 0 7 1 9 6 9 2