Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Thứ Năm (27/09/2018 | 07:00 GMT + 7)

Một số quy định về xử phạt hành chính nhằm đảm bảo thực hiện văn minh, trật tự đô thị theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP, Nghị định 46/2016/NĐ-CP và quy định về xử phạt vi phạm hành chính về Quảng cáo theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP và Nghị định 28/2017/NĐ-CP bổ sung một số điều của Nghị định 158/2013/NĐ-CP

Tuyên truyền một số quy định về xử phạt hành chính nhằm đảm bảo thực hiện văn minh, trật tự đô thị theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP, Nghị định 46/2016/NĐ-CP và quy định về xử phạt vi phạm hành chính về Quảng cáo theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP và Nghị định 28/2017/NĐ-CP bổ sung một số điều của Nghị định 158/2013/NĐ-CP:

Nội dung thông tin tuyên truyền:
Phòng Tư Pháp
Số lượt truy cập

0 0 0 5 9 2 0 0 6