Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Tìm hiểu: Một số quy định về bình đẳng giới

Luật Bình Đẳng giới năm 2006

Tìm hiểu: Một số quy định đối với người lao động

Bộ luật lao động năm 2012

Tìm hiểu: Một số quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đốI vớI ngườI đIều khiển xe mô tô, gắn máy

Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổI, bổ sung 2017 và nghị định 46/2016/nđ-cp của Chính phủ

Một số quy định xử phạt hành chính nhằm thực hiện văn minh, trật tự đô thị

Nghị định 155/2016/NĐ-CP và Nghị định 46/2016/NĐ-CP của chính phủ

Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra văn bản QPPL

Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Các tin bài khác:

Xem tin theo ngày
Số lượt truy cập

0 0 0 4 8 6 4 5 7