Ngày 27 tháng 4 năm 2017 ( 4 : 19 )
 Đăng ký kinh doanh  
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

 

1. NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN AN

Địa chỉ: đường Phan Đình Phùng,  Thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An

Điện thoại: (0650)-3760161

Nộp hồ sơ  tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

2. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:           

2.1 Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

ü  01 giấy đề nghị Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu).

ü  Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

ü  Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này (đã phát hành tối thiểu trước 30 ngày so với thời điểm đang lập thủ tục).

ü  Thủ tục đăng ký thuế.

2.2 Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát:

ü  Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước đó (bản chính)

ü  01 thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu).

ü  Thủ tục đăng ký thuế.

3. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 Ghi chú:

- Nhằm đảm bảo chính xác các thông tin về hộ gia đình, cá nhân, cũng như tạo thuận lợi cho việc đối chiếu kiểm tra các thông tin khi lập tờ trình cấp giấy, in giấy chứng nhận ….; đề nghị chủ sử dụng mang theo hộ khẩu chứng minh thư, Passport … để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu hồ sơ khi tiếp nhận (trường hợp chủ sử dụng đã cung cấp hộ khẩu, CMND đã có công chứng hoặc chứng thực, thì không yêu cầu phải mang theo bản chính để đối chiếu). Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải chịu trách nhiệm đối chiếu và mức độ chính xác của các thông tin liên quan đến hồ sơ tiếp nhận.

 

In      Gửi tới Trở về
Xem bài viết theo ngày Đầu trang

© Văn phòng HĐND và UBND Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Thị trấn Lái Thiêu, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương Điện thoại: (0650)3755202 - Email: thuanan@binhduong.gov.vn