Ngày 27 tháng 4 năm 2017 ( 4 : 20 )
 Đăng ký kinh doanh  
Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể - đăng ký thuế

CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ CÁ THỂ – ĐĂNG KÝ THUẾ

 

 

1. NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN AN

Địa chỉ: đường Phan Đình Phùng,  Thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An

Điện thoại: (0650)-3760161

Nộp hồ sơ  tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

2. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:           

ü  01 giấy đề nghị Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu).

ü  02 bản photo giấy CMND của người đại diện hộ đăng ký kinh doanh (đem theo bản chính để đối chiếu).

ü  01 tờ khai đăng ký thuế hoặc 01 tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (đối với các trường hợp đã có thông báo mã số thuế (theo mẫu).

ü  Các bản kê kèm theo (nếu có).

3. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 Ghi chú:

- Nhằm đảm bảo chính xác các thông tin về hộ gia đình, cá nhân, cũng như tạo thuận lợi cho việc đối chiếu kiểm tra các thông tin khi lập tờ trình cấp giấy, in giấy chứng nhận ….; đề nghị chủ sử dụng mang theo hộ khẩu chứng minh thư, Passport … để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu hồ sơ khi tiếp nhận (trường hợp chủ sử dụng đã cung cấp hộ khẩu, CMND đã có công chứng hoặc chứng thực, thì không yêu cầu phải mang theo bản chính để đối chiếu). Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải chịu trách nhiệm đối chiếu và mức độ chính xác của các thông tin liên quan đến hồ sơ tiếp nhận.

 

In      Gửi tới Trở về
Xem bài viết theo ngày Đầu trang

© Văn phòng HĐND và UBND Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Thị trấn Lái Thiêu, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương Điện thoại: (0650)3755202 - Email: thuanan@binhduong.gov.vn