Bộ máy tổ chức

Thứ Tư (25/04/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 733

Cỡ chữ:

Ủy ban MTTQVN Thị xã Thuận An

Cơ quan

Chức năng nhiệm vụ

Số điện thoại – Fax

Đoàn thanh niên thị xã


Điện thoại : 0274 - 3755115

Địa chỉ: Trụ sở Khối Vận, đường Phan Đình Phùng, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

Liên đoàn lao động


Điện thoại : 0274 - 3755125

Địa chỉ: Trụ sở Khối Vận, đường Phan Đình Phùng, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

Câu lạc bộ hưu trí


Điện thoại : 0274 - 3755133

Địa chỉ: Trụ sở Khối Vận, đường Phan Đình Phùng, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

Hội cựu chiến binh


Điện thoại : 0274 - 3761285

Địa chỉ: Trụ sở Khối Vận, đường Phan Đình Phùng, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

Hội liên hiệp phụ nữ


Điện thoại : 0274 - 3755114

Địa chỉ: Trụ sở Khối Vận, đường Phan Đình Phùng, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

Hội nông dân


Điện thoại : 0274 - 3755144

Địa chỉ: Trụ sở Khối Vận, đường Phan Đình Phùng, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

Hội chữ thập đỏ


Điện thoại : 0274 - 3755259

Địa chỉ: Trụ sở Khối Vận, đường Phan Đình Phùng, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

Hội người cao tuổi


Điện thoại : 0274 - 3761520

Địa chỉ: Trụ sở Khối Vận, đường Phan Đình Phùng, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

Hội đông y


Điện thoại : 0274 - 3755459

Địa chỉ: Trụ sở Khối Vận, đường Phan Đình Phùng, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

Các tin bài khác: