Bộ máy tổ chức

Thứ Tư (25/04/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 2416

Cỡ chữ:

HĐND -UBND Thị xã Thuận An

Tên cơ quan

Liên hệ

Văn phòng HĐND – UBND thị xã

Trụ sở làm việc: Trung tâm hành chính thị xã Thuận An

Địa chỉ: khu phố chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3755202

Fax: 0274 - 3754048

Mail: vpubthuanan@binhduong.gov.vn

         vpubthuanan@gmail.com  

Khối kinh tế

Phòng Kinh tế

Trụ sở làm việc: Trung tâm hành chính thị xã Thuận An

Địa chỉ: khu phố chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 -3754077

Fax: 0274 -3754077

Mail: kinhte.ta@binhduong.gov.vn

Phòng Quản lý đô thị

Trụ sở làm việc: Đường Nguyễn Trãi, khu phố Nguyễn Trãi, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3743575

Mail: qldt.ta@binhduong.gov.vn

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Địa chỉ: khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3755205

Mail: ptckh.ta@binhduong.gov.vn

Phòng Tài nguyên – Môi trường

Trụ sở làm việc: Trung tâm hành chính thị xã Thuận An

Địa chỉ : khu phố chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3662116

Mail: tnmt.ta@binhduong.gov.vn

Chi cục Thống kê

Địa chỉ: khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3755239

Mail: cctk.ta@binhduong.gov.vn

Chi cục thuế

Địa chỉ: khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3755033

Fax: 0274 - 3755033

Mail: chicucthue.ta@binhduong.gov.vn

Ban quản lý dự án

Trụ sở làm việc: Trung tâm hành chính thị xã Thuận An

Địa chỉ: khu phố chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3755323

Mail: qlda.ta@binhduong.gov.vn

Trung tâm phát triển quỹ đất

Địa chỉ: 39 đường cầu sắt, khu phố Long Thới, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3760236

Mail: ptqd.ta@binhduong.gov.vn

Khối nội chính

Phòng Nội vụ

Trụ sở làm việc: Trung tâm hành chính thị xã Thuận An

Địa chỉ: khu phố chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3755443

Mail: noivu.ta@binhduong.gov.vn

Phòng Tư pháp

Trụ sở làm việc: Trung tâm hành chính thị xã Thuận An

Địa chỉ : khu phố chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3753730

Mail: tuphap.ta@binhduong.gov.vn

Thanh tra

Trụ sở làm việc: Trung tâm hành chính thị xã Thuận An

Địa chỉ: khu phố chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3755250

Mail: thanhtra.ta@binhduong.gov.vn

Công an

Địa chỉ: khu phố Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3754036

Mail: congan.ta@binhduong.gov.vn

Ban chỉ huy Quân sự

Địa chỉ: khu phố chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3755103

Mail: bchqs.ta@binhduong.gov.vn

Tòa án

Địa chỉ: khu phố Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3755124

Mail: toaan.ta@binhduong.gov.vn

Viện kiểm soát

Địa chỉ: khu phố Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3755109 

Mail: vks.ta@binhduong.gov.vn

Thi hành án

Địa chỉ : khu phố Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3755185

Mail: thihanhan.ta@binhduong.gov.vn

Khối văn xã

Phòng Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, khu phố Nguyễn Trãi, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3755211

Mail: vhttthuanan@binhduong.gov.vn

Phòng Lao động – Xã hội

Địa chỉ : khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3761085

Mail: laodong.ta@binhduong.gov.vn

Phòng Giáo dục

Địa chỉ : Khu phố Bình Đức, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3755207

Mail: gddtta.sgddt@binhduong.gov.vn

Phòng Y tế

Trụ sở làm việc : Trung tâm hành chính thị xã Thuận An

Địa chỉ : khu phố chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3761557

Mail: yte.ta@binhduong.gov.vn

Trung tâm y tế

Địa chỉ : khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3755434

Mail: ttyt.ta@binhduong.gov.vn

Bảo hiểm xã hội

Địa chỉ : đường Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3754570

Mail: bhxh.ta@binhduong.gov.vn

Ngân hàng chính sách

Địa chỉ : khu phố chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An

Số điện thoại: 0274 - 3759937

Mail: nhcs.ta@binhduong.gov.vn

Các tin bài khác: