Bộ máy tổ chức

Thứ Tư (25/04/2018 | 07:00 GMT + 7)

Thị ủy Thị xã Thuận An

Cơ quan

Số điện thoại – Fax

Văn phòng thị ủy

Điện thoại : 0274-3755202

Địa chỉ: Đường Cầu sắt, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An

Ban Dân vận

Điện thoại : 0274-3 756980

Địa chỉ: Đường Cầu sắt, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An

Ban Tuyên giáo

Điện thoại : 0274-3755147

Địa chỉ: Đường Cầu sắt, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An

Ban tổ chức

Điện thoại : 0274-3755117

Địa chỉ: Đường Cầu sắt, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An

Ủy ban kiểm tra

Điện thoại : 274-3755141

Địa chỉ: Đường Cầu sắt, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Điện thoại : 0274-3759361

Địa chỉ: Xã Bình Nhâm, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Các tin bài khác: