Văn bản quy phạm pháp luật

Stt Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1 03/2019/QĐ-UBND Khác Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND thị xã Thuận An ban hành 30/12/2019