VB Chỉ đạo, điều hành

Stt Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1 001/TXTA Quốc Hội Luật Báo Chí trich yeu van ban 05/06/2018
2 RTRTR Bộ văn hóa - Thông tin Công văn điều hành Lĩnh vực khác TRTRTRT 29/04/2018