Lịch làm việc của Thị ủy

Thứ Sáu (22/06/2018 | 07:00 GMT + 7)

Lịch làm việc của BTV và TTTU từ ngày 25/6/2018 đến 29/6/2018

Tải lịch làm việc từ ngày 25/6/2018 đến 29/6/2018