Lịch làm việc của Thị ủy

Thứ Sáu (15/06/2018 | 07:00 GMT + 7)

Lịch làm việc của BTV và TTTU từ ngày 18/6/2018 đến 22/6/2018

Tải lịch làm việc từ ngày 18/6/2018 đến 22/6/2018