Lịch làm việc của UBND thị xã

Hôm nay, Thứ năm ngày 21/06/2018 của tuần 25

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thuận An, ngày 15 tháng 06 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 18/06/2018 – 23/06/2018

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)


Thứ hai (18/06/2018)

Sáng:

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự Đoàn giám sát Ban Thường vụ Thị uỷ giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND phường Thuận Giao về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình 08-CTr/TU, ngày 15/4/2016 của Thị ủy về cải cách thủ tục hành chính gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2015-2020.

Địa điểm: UBND phường Thuận Giao.

Chiều:

- 14 giờ, các Phó Chủ tịch UBND thị xã họp UBND thông qua dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Mời dự: Các Uỷ viên UBND thị xã; TT.HĐND, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, Lãnh đạo: UB.MTTQ Việt Nam thị xã, Ban Tuyên giáo, Hội phụ nữ, Liên đoàn lao động, Thị Đoàn, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Văn phòng Thị ủy; Thủ trưởng các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Lao động TB&XH, Ban QLDA, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, Bảo hiểm xã hội, Y tế, Trung tâm y tế, Đài Truyền thanh, Kho bạc Nhà nước thị xã, Thống kê, Chi cục thuế, Điện lực Thuận An, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao, Phòng Cảnh sát PCCC số 2, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Giao dịch NHCSXH; Chủ tịch UBND các xã, phường.

Đề nghị các đơn vị truy cập hộp thư công vụ của đơn vị để nhận tài liệu nghiên cứu và mang theo khi dự họp.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.

LĐVP và các Chuyên viên.

- 14 giờ, Uỷ quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã dự họp triển khai Đoàn thanh tra trách nhiệm 6 tháng đầu năm 2018.

Địa điểm: Phòng họp 2 – Thanh tra tỉnh Bình Dương (Tháp B, tầng 05- toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một).

Thứ ba (19/06/2018)

Sáng:

- Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã. Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ Trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Liên; VP: Nam, Thúy.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo UBND phường Thuận Giao với nhân dân về tình hình thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Mời dự: Lãnh đạo phòng Tai nguyên và Môi trường.

Địa điểm: UBND phường Thuận Giao.

- 08 giờ 30, Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường họp lấy ý kiến đối với phần đất thuộc quy hoạch giao thông tại thửa đất số 763, 764 tờ bản đồ 220 toạ lạc phường Thuận Giao phục vụ giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Việt và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hồng Trâm Phát.

Mời dự: Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị.

Địa điểm: Văn phòng Đăng ký đất đai – Tầng 5, Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Chiều:

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018)

Địa điểm: Hội trường Đài truyền Thanh thị xã.

- 14 giờ , Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử kiểm tra tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo kinh tế tập thể phường Lái Thiêu và HTX Vận tải Nam Thuận.

Giao UBND phường Lái Thiêu chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đoàn 2 – theo Thông báo số 31-TB/BCĐ ngày 26/3/2018 của BCĐ mới và phát triển kinh tế tập thể Thị ủy Thuận An

Địa điểm: Hội trường – UBND phường Lái Thiêu.

VP: Nhân.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm chủ trì nghe báo cáo góp ý quy hoạch tổng mặt bằng: Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Đạt, Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Khang; Khu nhà ở thương mại Thanh Thuỷ.

Mời dự: Đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn, Thuận Giao.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Liên; VP: Giàu.

Thứ tư (20/06/2018)

Sáng:

 

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị ủy (cả ngày).

Mời: Lãnh đạo: phòng Nội vụ và phòng Quản lý đô thị cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Huyền, Trọng; VP: Giàu.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử, Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước dự tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội XIV (sau kỳ họp thứ 5).

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Điện lực, Quản lý đô thị, Kinh tế.

Địa điểm: UBND phường Vĩnh Phú.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương.

Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

- 08 giờ 30, Uỷ quyền lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp Sở Xây dựng khảo sát tình trạng ngập nước để đảm bảo chống ngập trong mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cả ngày).

Mời dự: Lãnh đạo UBND các xã, phường: Bình Hoà, Lái Thiêu, Vĩnh Phú, An Thạnh, Bình Nhâm, An Sơn.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã

- 08 giờ, Uỷ quyền Lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã dự Hội thảo triển khai kế hoạch tổng lực tỉnh Bình Dương tiến tới mục tiêu 90-90-90.

Địa điểm: BCONS (Hội trường Nhà khách Tỉnh uỷ cũ, tại số 50 Bạch Đằng, phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước dự tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội XIV (sau kỳ họp thứ 5).

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Quản lý đô thị, Kinh tế, Điện lực, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Địa điểm: UBND phường An Phú.

Thứ năm (21/06/2018)

Sáng:

- 08 giờ, các Phó Chủ tịch UBND thị xã họp giải quyết kiến nghị của các ngành và UBND các xã, phường.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Tư pháp, Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND các phường: Vĩnh Phú, Hưng Định, Bình Hoà, Lái Thiêu, Bình Nhâm.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP và các chuyên viên.

Chiều:

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp giao ban Thường trực Thị uỷ.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị uỷ.

LĐVP: Huyền.

- 14 giờ 30, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử khảo sát các công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã.

 Mời dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã

VP: Nhân.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm họp giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn gồm: Nguyễn Thị Xanh- phường Vĩnh Phú; Nguyễn Văn Minh Hải, Nguyễn Thị Ngọc, Tôn Kim Vinh, Thái Thị Thu Thuỷ- phường Hưng Định.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bình Dương.

Thứ sáu (22/06/2018)

Sáng:

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử triển khai biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 1290/QĐ –UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Bình Dương.

Giao Chi cục Thống kê thị xã chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Bình Dương; Lãnh đạo Ban Tổ chức thị ủy; Lãnh đạo các ngành: Công an thị xã, Toàn án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Chi cục Thống kê thị xã, Kinh tế, Tài nguyên – Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý dự an thị xã, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội thị xã và Lãnh đạo UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thị xã

LĐVP: Huyền; VP: Nhân.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước đi thăm Sĩ quan, Hạ sĩ quan, Dự bị động viên đợt III năm 2018.

Địa điểm: Tập trung tại Ban chỉ huy Quân sự thị xã.

Chiều:

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

Thứ bảy (23/06/2018)

Sáng:


- Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Bạch Vân; Chuyên viên Nguyễn Văn Dũng; Nguyễn Ngọc Có trực cơ quan.