Lịch làm việc của UBND Thị xã

Hôm nay, Thứ ba ngày 10/12/2019 của tuần 50

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thuận An, ngày 06 tháng 12 năm 2019

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 09/12/2019 – 14/12/2019

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)


Thứ hai (09/12/2019)

Sáng

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm họp nghe báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường An Phú.

Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Chủ tịch UBND phường An Phú.

09 giờ, họp nghe báo cáo Bình đồ tuyến Kênh T3 (gói thầu số 1.1), phường Thuận Giao.

Ban QLDA ĐTXD thị xã chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Ban QLDA ĐTXD thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Hiệp.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa IX.

Địa điểm:  Hội trường B – Tỉnh ủy – Tầng 17, Trung tâm hành chính tỉnh.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm họp làm việc Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường (vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa gia đình ông Nguyễn Hoàng Long với gia đình bà Phạm Thị Tiến).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Địa điểm: Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn dự họp thẩm tra các nội dung báo cáo của UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã năm 2019 để trình tại kỳ họp thứ 13-HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Liên; VP: Quyên.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử họp trực tuyến Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia (hành chính trực tuyến).

Mời dự: Lãnh đạo các Phòng ban thuộc UBND thị xã.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.

LĐVP: Trọng, VP: Mai, Tùng.

Thứ ba (10/12/2019)

Sáng:

 

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm họp Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đánh giá tình hình hoạt động năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa IX.

Địa điểm:  Hội trường B – Tỉnh ủy – Tầng 17, Trung tâm hành chính tỉnh.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn dự Hội nghị Tổng kết công tác dân vận và công tác thực hiện Quy chế dân chủ phường Lái Thiêu năm 2019.

Địa điểm: Hội trường A – UBND phường Lái Thiêu.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã, Ban HĐND thị xã, Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Tổ Trợ giúp pháp lý.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thị xã.

LĐVP: Liên, VP: Thúy, Nam.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/ 2019).

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo: Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Dũng. VP: Nam.

14 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ Bến đò An Sơn.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo: Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Chủ tịch UBND xã An Sơn; Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ.

15 giờ 15, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm nghe báo cáo chứng thư thẩm định giá công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 (Đoạn từ Miễu Ông Cù đến ngã ba Sóng Thần).

Mời dự: Lãnh đạo: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND phường An Phú.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Dũng. VP: Hiệp.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn dự họp thẩm tra các nội dung tại kỳ họp thứ 13-HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Liên; VP: Quyên.

14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền tiếp và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị thay sách lớp 1 đối với địa bàn các phường học sinh học 1 buổi/ngày.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo UBND các phường: An Thạnh, An Phú, Bình Chuẩn, Bình Hòa, Thuận Giao, Hưng Định, Vĩnh Phú.

Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- 14 giờ, Ủy quyền Trưởng Công an thị xã dự họp triển khai công tác, đánh giá thực trạng hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Hội trường Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Bình Dương.

- 14 giờ, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và làm việc Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường (vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa gia đình ông Nguyễn Hoàng Long với gia đình bà Phạm Thị Tiến).

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tư pháp, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú.

Địa điểm: Phòng họp số 3 - UBND thị xã.

LĐVP: Liên. VP: Thúy.

Thứ tư (11/12/2019)

Sáng:

- 7 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm họp Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.

8 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa IX (cả ngày).

Địa điểm:  Hội trường B – Tỉnh ủy – Tầng 17, Trung tâm hành chính tỉnh

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử họp Hội đồng tư vấn tách thửa.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Thanh tra, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND phường An Phú, An Thạnh, Bình Nhâm, Bình Chuẩn, Vĩnh Phú, Hưng Định, Thuận Giao.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Trọng, VP: Giàu.

- 8 giờ 30, Ủy quyền Phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường (cả ngày).

UBND phường Vĩnh Phú mời ông Nguyễn Hoàng Long thực hiện các nội dung theo Kế hoạch của Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Địa điểm: Trụ sở UBND phường Vĩnh Phú.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Hiền họp thông qua Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII.

Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Nội vụ, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Liên đoàn Lao động thị xã, Trung tâm Y tế, Chi Cục Thống kê.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Dũng VP: Tuyền.

- 14 giờ, Ủy quyền Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự  dự Hội nghị sơ kết phối hợp hoạt động đảm bảo ANCT-TTATXH giữa Ban Chỉ huy quân sự Quận 12 với Ban Chỉ huy quân sự thị xã Thuận An.

Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy quân sự Quận 12.

- 14 giờ, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thị xã Thuận An giai đoạn 2011 – 2020 (theo Kế hoạch số 4199/KH-BCĐ ngày 04/12/2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên thị xã).

Cùng dự: Lãnh đạo Thị Đoàn, Ban Dân vận Thị ủy, Liên đoàn Lao động; Lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Đài Truyền thanh, Trung tâm Y tế.

Địa điểm: UBND phường Hưng Định.

VP: Nam.

Thứ năm (12/12/2019)

Sáng:

- 9 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự họp nghe báo cáo gia hạn thời gian thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

- 08 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử dự diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Bình Dương Chinh Long.

Địa điểm: Lô CN08, đường Lý Thái Tổ, KCN Sóng Thần 3, Thành phố TDM, tỉnh Bình Dương.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền họp thông qua kết quả phúc tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy và xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2019.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình thị xã bao gồm lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy, UB.MTTQ Việt Nam thị xã, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Thị Đoàn, Hội Cựu chiến binh; lãnh đạo các ngành: Văn hóa và Thông tin, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tư pháp, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Quân sự, Công an, Đài Truyền thanh, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao; Chủ tịch UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Liên, VP: Tuyền.

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự Hội nghị triển khai kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công an thị xã.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử làm việc với Chi cục Thi hành án dân dự thị xã về việc kiến nghị tách thửa vụ Trần Minh Hiếu, Nguyễn Thiện Minh, Huỳnh Thị Thu Liễu để kê biên đảm bảo thi hành án.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Chi cục Thi hành án dân dự thị xã, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Trọng, VP: Giàu.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thị xã Thuận An giai đoạn 2011–2020 (theo Kế hoạch số 4199/KH-BCĐ ngày 04/12/2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên thị xã).

Cùng dự: Lãnh đạo Thị Đoàn, Ban Dân vận Thị ủy, Liên đoàn Lao động; Lãnh đạo các ngành: Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Đài Truyền thanh, Trung tâm Y tế.

Địa điểm: UBND phường Thuận Giao.

VP: Nam.

Thứ sáu (13/12/2019)

Sáng:


- 08 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND thị xã họp Ban chấp hành thị xã lần thứ 26 – khóa XI mở rộng (cả ngày).

Mời dự: Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND thị xã, Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã.

Địa điểm: Hội trường - Thị ủy.

LĐVP: Dũng, Liên, Trọng.

Thứ bảy (14/12/2019)

Sáng:

- 07 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh tâm tham quan diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức.

Địa điểm: Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 3, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quí Trọng; Nguyễn Văn Có trực cơ quan.