Lịch làm việc của UBND thị xã

Hôm nay, Thứ hai ngày 25/03/2019 của tuần 13

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thuận An, ngày 22 tháng 03 năm 2019

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 25/03/2019 – 30/03/2019

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)


Thứ hai (25/03/2019)

Sáng:

- 07 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND họp UBND thông qua dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019.

Mời dự: Các Uỷ viên UBND thị xã; TT.HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; Lãnh đạo: UB.MTTQViệt Nam thị xã, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Thị Đoàn, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Văn phòng Thị ủy; Thủ trưởng các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Lao động TB&XH, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Bảo hiểm xã hội, Y tế, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Kho bạc Nhà nước thị xã, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Điện lực Thuận An, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Giao dịch NHCSXH; Chủ tịch UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.

LĐVP và các Chuyên viên.


Thứ ba (26/03/2019)

Sáng:

 

- Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Tổ Trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Liên, VP: Nam, Thúy.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Thị Thanh Phương dự họp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bàn các biện pháp tiếp tục triển khai xây dựng Phường văn minh đô thị và các mô hình thí điểm trong xây dựng nếp sống văn hóa năm 2019.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã là lãnh đạo: UB.MTTQVN thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Thị Đoàn, Hội Cựu chiến binh; Lãnh đạo các ngành: Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Quản lý đô thị; Lãnh đạo UBND các phường xây dựng Phường văn minh đô thị năm 2019: Lái Thiêu, Bình Chuẩn, Hưng Định, Vĩnh Phú; Lãnh đạo UBND các xã, phường đăng ký thực hiện mô hình Khu phố không rác năm 2019: Thuận Giao, An Phú, Bình Chuẩn, An Thạnh, Bình Hòa, Bình Nhâm, Vĩnh Phú, An Sơn

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Liên, VP: Tuyền.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử dự Đại hội Đại biểu Thành viên Hội đồng quản trị Quỹ Tín dụng nhân dân An Thạnh nhiệm kỳ (2019 – 2024).

Địa điểm: Hội trường Quỹ Tín dụng nhân dân An Thạnh.

VP: Nhân.

- 08 giờ, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Bình Chuẩn.

- 08 giờ 30, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế kiểm tra mặt bằng xây dựng công trình, dự án Xây dựng cống kiểm soát rạch triều rạch Bình Nhâm.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Bình Nhâm. 

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm làm việc với Công ty Becamex tháo gỡ những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ khu dân cư Việt Sing và hộ ông Cao Văn Bi (Khu Bệnh viện Quốc tế Miền Đông).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Liên; VP: Giàu.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo UB.MTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Thị Đoàn, Hội Cựu chiến binh; Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.

LĐVP: Trọng, VP: Mai.

Thứ tư (27/03/2019)

Sáng:

- 07 giờ 45, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 do Bộ Quốc phòng tổ chức (cả ngày).

Địa điểm: Phòng giao ban trực tuyến – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử họp Hội đồng tư vấn tách thửa.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Thanh tra, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn, Bình Nhâm, xã An Sơn.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Trọng, VP: Giàu.

- 09 giờ, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của bà Từ Thị Ngời.

Địa điểm: Văn phòng Đăng ký đất đai – Tầng 5, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

- 09 giờ, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham gia đo đạc xác định ranh giới Khu tái định cư Việt Sing.

Địa điểm: Tại thực địa Lô đất DC31, DC48, DC53 – Khu dân cư Việt Sing, phường An Phú. 

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Huyền.

Thứ năm (28/03/2019)

Sáng:

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm chủ trì buổi làm việc giữa Công ty TNHH Kinh doanh - Xây dựng - Dịch vụ và Tư vấn Phú Quang với các hộ dân sử dụng đất nằm trong quy hoạch dự án Khu nhà ở Công ty Phú Quang.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo.

Giao UBND phường Vĩnh Phú thay mặt UBND thị xã mời các hộ dân đến dự họp.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú. Công ty TNHH Kinh doanh - Xây dựng - Dịch vụ và Tư vấn Phú Quang.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân UBND thị xã.

LĐVP: Liên, VP: Giàu, Thúy.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Cùng dự: Lãnh đạo Công an thị xã, Đội Phong trào – Công an thị xã; Trưởng Ban Chỉ đạo 138, Lãnh đạo Công an các xã, phường.

Địa điểm: Hội trường A – Công an tỉnh.

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự họp trao đổi việc đề xuất Khu vực phát triển đô thị trong đó nghiên cứu các khu vực đối với các bến, trạm dừng xe buýt nhanh dọc đường Mỹ Phước – Tân Vạn theo Công văn số 217/UBND-KTN ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh về việc quy hoạch cụm đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương; công tác triển khai thực hiện kế hoạch chỉnh trang các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị báo cáo theo Công văn số 5019/UBND-KTN ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh.

Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị.

Địa điểm: Tại thực địa Lô đất DC31, DC48, DC53 – Khu dân cư Việt Sing, phường An Phú. 

Thứ sáu (29/03/2019)

Sáng:


- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự Hội nghị tổng kết đợt cao điểm thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cùng dự: Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Thuế; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các xã, phường.

Địa điểm: Hội trường A – Công an thị xã.

- 08 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Thị Thanh Phương dự khảo sát điều kiện tăng chỉ tiêu giường bệnh nội trú tại Trung tâm Y tế.

Địa điểm: Trung tâm Y tế.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử dự Hội nghị tổng kết công tác giải tỏa chợ tự phát, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường trên địa bàn thị xã năm 2018; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo giải tỏa chợ tự phát, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường trên địa bàn thị xã là lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Công an, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Nội vụ, Đài Truyền thanh, Đội Quản lý thị trường số 2, Trung tâm Y tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y; Lãnh đạo UBND và công chức Thương mại – Dịch vụ các xã, phường (do UBND các xã, phường mời).

Địa điểm: Phòng số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Trọng, VP: Nhân.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

Địa điểm: Hội trường giao ban – Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

Thứ bảy (30/03/2019)

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Lê Thị Kim Liên; Chuyên viên Nguyễn Văn Dũng; La Hồng Phúc trực cơ quan.