Lịch làm việc của UBND Thị xã

Hôm nay, Thứ hai ngày 14/10/2019 của tuần 42

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thuận An, ngày 11 tháng 10 năm 2019

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 14/10/2019 – 19/10/2019

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)


Thứ hai (14/10/2019)

Sáng:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ VII (2016 – 2021) của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thị xã.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm họp Hội đồng BTGPMB nghe báo cáo phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để thực hiện công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 743 (đoạn từ Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần), phường An Phú (đợt 16).

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Lãnh đạo UB.MTTQVN, Hội nông dân, Hội Phụ nữ thị xã; Thủ trưởng các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, Lao động Thương binh - Xã hội; Chủ tịch UBND phường An Phú.

Sau đó, 15 giờ, nghe báo cáo, tham mưu phương án bố trí đất tái định cư cho các trường hợp ảnh hưởng giải tỏa trắng thực hiện công trình Trục thoát nước Chòm Sao – Suối Đờn (đợt 2).

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Chủ tịch UBND phường Hưng Định, Thuận Giao.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Hiệp.

- 13 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị Quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể Hợp tác xã tổ chức.

Địa điểm: Hội trường A – UBND tỉnh.

Thứ ba (15/10/2019)

Sáng:

 

- 8 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm kiểm tra Đảng ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy Y tế.

Mời dự: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2204-QĐ/TU ngày 20/9/2019 của Thị ủy gồm lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ban Tổ chức Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.

VP: Tuyền.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã, Ban HĐND thị xã, Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Tổ Trợ giúp pháp lý.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thị xã.

LĐVP: Dũng, VP: Thúy, Nam.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử tham dự “Đối thoại Doanh nghiệp Nhật Bản”.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh – Thành phố mới Bình Dương, phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm nghe báo cáo điều chỉnh Tổng thể Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại Giang Nam và Quy hoạch cải tạo chỉnh trang tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tự phát phường Bình Chuẩn.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các ngành: Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Điện lực Thuận An, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn.

Sau đó, 15 giờ, nghe báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu các phường Lái Thiêu, Bình Hòa, An Phú, Thuận Giao.

Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo UBND các phường Lái Thiêu, Bình Hòa, An Phú, Thuận Giao.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Hiệp.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Sơn họp Đoàn cưỡng chế thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại Quyết định số 10628/QĐ-XPVPHC ngày 05/12/2017 của Chủ tịch UBND thị xã đối với ông Phạm Anh Dũng – phường An Phú, ngành nghề: mua bán phế liệu.

Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành phần Đoàn cưỡng chế là lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công an thị xã, Quản lý đô thị, Tư pháp, Thanh tra, Tài chính – Kế hoạch, Điện Lực Thuận An, Trung tâm Y tế, Lãnh đạo UBND phường An Phú.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thị xã.

LĐVP: Trọng; VP: Nhân.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đánh giá tình hình hoạt động Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV/2019.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Ban đại diện bao gồm lãnh đạo: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thị Đoàn, Hội Cựu Chiến binh; lãnh đạo các ngành: Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính – Kế hoạch; Lãnh đạo UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

VP: Tuyền.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Thanh tra, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Lãnh đạo UBND phường Hưng Định, An Thạnh, Bình Nhâm, Bình Chuẩn, Lái Thiêu, Vĩnh Phú, Thuận Giao, xã An Sơn.

Địa điểm: Phòng họp số 3 - UBND thị xã.

LĐVP: Trọng, VP: Giàu.

Thứ tư (16/10/2019)

Sáng:

- 7 giờ, 30 Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn họp Ban thường vụ Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 - Thị ủy.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự họp giám sát về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

Địa điểm: Hội trường A, HĐND tỉnh (Tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương).

Chiều:


- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Sơn họp nghe báo cáo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thị xã Thuận An; Kế hoạch sử dụng đất 2020.

Phòng Quản lý đô thị và Phòng TNMT chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo UB.MTTQVN, Hội nông dân, Hội Phụ nữ thị xã; Thủ trưởng các ngành: BCH Quân sự, Công an, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, Lao động Thương binh - Xã hội,  Chủ tịch UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Hiệp.

Thứ năm (17/10/2019)

Sáng:

- 8 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự Họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019); 09 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2019).

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một

- 8 giờ, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn họp bàn về việc bồi thường tài sản Trạm trung chuyển rác thải Bình Hòa để xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Bình Hòa, phường Bình Hòa.

Ban Quản lý dự án phối hợp các ngành liên quan chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Chủ tịch UBND phường Bình Hòa; Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

Sau đó, 9 giờ, Nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã báo cáo nội dung bố trí kinh phí cho Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương để di dời, sửa chữa hệ thống cấp nước sạch và thoát nước thải trên các tuyến đường thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

Sau đó, 10 giờ, họp nghe báo cáo phương án thiết kế công trình Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Hưng Lộc; Trường Tiểu học Vĩnh Phú.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã mời đơn vị tư vấn.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo; Thủ trưởng các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Hiệp.

Chiều:

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn,  Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự Tổng kết lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo.

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử họp giao ban Thường trực Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Dũng.

Thứ sáu (18/10/2019)

Sáng:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự họp Ban chấp hành Đảng bộ thị xã (mở rộng).

Địa điểm: Hội trường – Thị ủy.

LĐVP: Dũng.

Chiều:

- 14 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương khảo sát các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016–2020.

Mời dự: Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; Lãnh đạo các ngành: Tài chính  - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

VP: Quyên

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ về việc bồi thường di dời bến đò An Sơn

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Chủ tịch UBND phường An Sơn; Tổng Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ.

Sau đó, 15 giờ, Họp bàn về việc mượn trụ sở tạm cho Công an xã An Sơn.

Giao UBND An Sơn chuẩn bị nội dung báo cáo.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Chủ tịch UBND phường An Sơn; Tổng Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Hiệp.

Thứ bảy (19/10/2019)

Sáng:

- Chánh Văn phòng Đoàn Tấn Dũng; La Hồng Phúc trực cơ quan.