Lịch làm việc của UBND thị xã

Hôm nay, Thứ ba ngày 11/12/2018 của tuần 50

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thuận An, ngày 07 tháng 12 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 10/12/2018 – 15/12/2018

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)


Thứ hai (10/12/2018)

Sáng:


- 08 giờ, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm họp nghe báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản tháng 12/2018, phương hướng nhiệm vụ tháng 01/2019 (báo cáo tiến độ thi công và công tác thanh quyết toán các công trình trên địa bàn thị xã).

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo (các Ban, ngành gửi trước các báo cáo chi tiết).

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Trung tâm phát triển quỹ đất, Kho bạc Nhà nước thị xã.

Sau đó, 09 giờ 30, họp bàn việc góp vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Văn Mên (Hương lộ 9) từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến cảng An Sơn theo Công văn số 4111/UBND-KTTH ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Bình Dương.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND xã An Sơn; Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Hiệp.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp thông qua kết quả phúc tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy và xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2018.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã bao gồm lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy, UB.MTTQ Việt Nam thị xã, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Thị Đoàn, Hội Cựu chiến binh; lãnh đạo các ngành: Văn hóa và Thông tin, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tư pháp, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Quân sự, Công an, Đài Truyền thanh, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

VP: Tuyền.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND, UBND họp Chi bộ.

Địa điểm:  Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP và các CV.

Thứ ba (11/12/2018)

Sáng:

 

- 07 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: UB.MTTQVN thị xã, Hội Nông dân thị xã, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ Trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Trọng, VP: Nam, Thúy.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 – HĐND phường An Phú.

Địa điểm: Hội trường UBND phường An Phú.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 – HĐND phường Vĩnh Phú.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Vĩnh Phú.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử họp Hội đồng tư vấn tách thửa.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Thanh tra, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND phường An Thạnh, Bình Chuẩn, Vĩnh Phú, Hưng Định, Bình Nhâm, Lái Thiêu, xã An Sơn.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

VP: Giàu.

- 08 giờ, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã họp rà soát các vấn đề bất cập trong việc áp dụng quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Địa điểm: Hội trường A – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự tổng kết Đảng bộ phường Lái Thiêu.

Địa điểm: UBND phường Lái Thiêu.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử làm việc với phóng viên báo Dân trí.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

Thứ tư (12/12/2018)

Sáng:

- 08 giờ, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm nghe triển khai Kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Địa điểm: Hội trường A – Công an thị xã.

LĐVP: Trọng, VP: Nam.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 – HĐND xã An Sơn.

Địa điểm:  Hội trường UBND xã An Sơn.

- 09 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương tiếp và làm việc Đoàn phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2018.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.

LĐVP: Huyền, VP: Tuyền.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 – HĐND phường Hưng Định.

Địa điểm:  Hội trường UBND phường Hưng Định.        

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và đánh giá kết quả tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân của địa phương theo Quy chế số 10-QC/TU ngày 18/01/2018 của Tỉnh ủy.

Địa điểm:  Hội trường B – Tỉnh ủy.

- 08 giờ, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự tổng kết công tác trồng cây phân tán năm 2018 và Chương trình trồng cây xanh giai đoạn 2018 - 2019.

Địa điểm:  Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Tháp A, tầng 3 – Trung tâm Hành chính tỉnh).

- 08 giờ, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị dự họp thống nhất ý kiến đề xuất về việc điều chỉnh lại quy mô Đề án thí điểm lắp đặt camera quan sát kết hợp cân tải trọng, tốc độ và thiết bị lưu trữ điện tử xử lý tín hiệu giao thông tại các khu vực trọng điểm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Địa điểm:  Phòng họp số 1 – Sở Giao thông Vận tải (Tháp A, tầng 12A – Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

Thứ năm (13/12/2018)

Sáng:

- 08 giờ, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm đối thoại với bà Nguyễn Thị Hai ngụ tại số 145 khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa; bà Nguyễn Thị Ba ngụ tại số 1A/1 khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa khiếu nại việc UBND thị xã không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại tại Công văn số 2768/UBND-NC ngày 24/9/2018 là không đúng quy định.

Sau đó, 09 giờ, đối thoại với bà Nguyễn Thị Phương Lan ngụ tại 29/21 đường Ngô Gia Tự (11/23L) tổ 9 khu phố 12, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một khiếu nại UBND thị xã giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ đất do ảnh hưởng giải tỏa thực hiện công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 747B (đoạn từ nút giao Miếu Ông Cù đến điểm giao với đường Thủ Biên - Cổng Xanh) chưa đúng quy định pháp luật; bàn giao Quyết định số 11440/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND thị xã không đúng thời gian quy định và đề nghị thu hồi Quyết định nêu trên.

Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân. Lãnh đạo các ngành: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Tổ Trợ giúp pháp lý, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND phường Bình Hòa (nội dung 1), Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn (nội dung 2).

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thị xã.

LĐVP: Huyền; VP: Thúy, Nam.                

- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 – HĐND phường Bình Chuẩn.

Địa điểm:  Hội trường UBND Bình Chuẩn.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Thành lập Đội Công nhân xung kích tự quản về ANTT trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2018-2022.

Cùng dự: Trưởng Công an thị xã; Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTT Công an thị xã; Đại diện Công an các xã, phường; Đồn Công an các Khu công nghiệp (Giao Công an thị xã mời dự).

Địa điểm: Hội trường A - Công an tỉnh.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 – HĐND phường An Thạnh.

Địa điểm:  Hội trường UBND phường An Thạnh.          

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự Hội nghị Tuyên dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu thị xã Thuận An 05 năm giai đoạn 2014 – 2018 và kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018).

Địa điểm:  Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân Phòng cháy và chữa cháy năm 2018.

Mời dự: Thành phần tham dự theo Thư mời số 350/TM-UBND ngày 06/12/2018 của UBND thị xã.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

 LĐVP: Trọng, VP: Nam.

Thứ sáu (14/12/2018)

Sáng:


- 07 giờ 30, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự và Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (cả ngày).

Địa điểm:  Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

LĐVP: Huyền.

Chiều:

- 13 giờ 30, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị dự nghe báo cáo tình hình xây dựng Kế hoạch chỉnh trang đô thị, quá trình triển khai Kế hoạch chỉnh trang đô thị (Lập quy hoạch chỉnh trang đầu tư xây dựng nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng).

Địa điểm:  Sở Xây dựng.

Thứ bảy (15/12/2018)

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Lê Thị Kim Liên; Chuyên viên Nguyễn Văn Dũng; La Hồng Phúc trực cơ quan.