Lịch làm việc của UBND Thị xã

Hôm nay, Thứ tư ngày 22/01/2020 của tuần 4

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thuận An, ngày 17 tháng 01 năm 2020

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 20/01/2020 – 26/01/2020

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)


Thứ hai (20/01/2020)

Sáng:

 

 

- Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Sơn trực cơ quan.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử họp Hội đồng tư vấn tách thửa.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Thanh tra, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND phường An Phú, An Thạnh, Bình Nhâm, Bình Chuẩn, Bình Hòa, Hưng Định, Vĩnh Phú.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Trọng, VP: Giàu.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền đi thăm các tổ chức, cơ sở Cao Đài nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (Theo Kế hoạch số 01/KH-MTTQ-BTT ngày 14/01/2020 của UB.MTTQVN thị xã).

Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở Khối vận.

Chiều

- 13 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và công tác ngành Giao thông vận tải năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Mời dự: Thành viên Ban ATGT thị xã gồm Lãnh đạo ngành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Liên đoàn Lao động, Thị đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Công an, Quản lý đô thị, Ban Chỉ huy quân sự, Tư pháp, Tài chính Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh thị xã; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các xã – phường (giao UBND các xã – phường mời dự).

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.

LĐVP: Dũng. CV: Nam, Tùng.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Sơn khảo sát trật tự đô thị.

- Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử trực cơ quan.

- 14 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền dự bàn giao nhà Đại đoàn kết tại UBND phường An Phú và xã An Sơn

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường An Phú.

Thứ ba (21/01/2020)

Sáng:


- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm thăm các đơn vị làm nhiệm vụ phục vụ Tết (Theo Thông báo số 513-TB/TU ngày 02/01/2020 của Thị ủy).

LĐVP: Liên.

Địa điểm: Tập trung tại Thị ủy.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: UB.MTTQVN thị xã, Hội Nông dân thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã; Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ Trợ giúp pháp lý.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thị xã.

LĐVP: Dũng, CV: Thúy.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền thăm các đơn vị làm nhiệm vụ phục vụ Tết (Theo Thông báo số 513-TB/TU ngày 02/01/2020 của Thị ủy).

LĐVP: Trọng.

Địa điểm: Tập trung tại Thị ủy.

Chiều

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử khảo sát các công trình thủy lợi.

Thứ tư (22/01/2020)

Sáng:

- 07 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo.

LĐVP: Dũng.

- Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

Chiều

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hiền họp Hội đồng kỷ luật.

Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành phần tham dự theo Thư mời số 15/TM-UBND ngày 13/01/2020 của UBND thị xã.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

-15 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm họp phân bổ biên chế năm 2020.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Lao động thương binh và xã hội, Quản lý đô thị, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao, Đài truyền thanh, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Hội người mù.

Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Dũng, CV: Nam.

Thứ năm (23/01/2020)

TỪ NGÀY 23/01/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 29/01/2020

(Tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày 05 tháng Giêng năm Canh Tý)

 

- Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 theo Thông báo số 415/TB-UBND ngày 27/12/2019 của UBND thị xã.

- Trực Tết theo lịch phân công tại Thông báo số 15/TB-UBND và số 16/TB-UBND ngày 14/01/2020 của UBND thị xã.

Thứ sáu (24/01/2020)

Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

theo Thông báo số 415/TB-UBND ngày 27/12/2019 của UBND thị xã.

Tối

- 19 giờ 30, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND dự lễ đón Giao thừa.

Địa điểm: Công viên bờ kè đường Gia Long, phường Lái Thiêu.

Thứ bảy (25/01/2020)

- Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 theo Thông báo số 415/TB-UBND ngày 27/12/2019 của UBND thị xã.

- Trực Tết theo lịch phân công tại Thông báo số 15/TB-UBND và số 16/TB-UBND ngày 14/01/2020 của UBND thị xã.