Lịch làm việc của UBND thị xã

Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/08/2019 của tuần 34

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thuận An, ngày 16 tháng 08 năm 2019

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 19/08/2019 – 24/08/2019

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)


Thứ hai (19/08/2019)

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm nghe báo cáo kết quả xác minh đơn của bà Nguyễn Thị Châu khiếu nại Công văn số 1055/UBND-KT ngày 16/4/2019 của UBND thị xã; ông Mai Tâm Bằng khiếu nại Công văn số 880/UBND-KT ngày 03/4/2019 của UBND thị xã; đề nghị có biện pháp buộc Công ty Phú Quang không làm thay đổi hiện trạng đất trong thời gian chờ kết quả giải quyết đơn khiếu nại.

Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tổ trợ giúp pháp lý, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú.

Sau đó, 15 giờ, nghe báo cáo kết quả xác minh đơn của bà Trần Thị Hồng Châu khiếu nại Công văn số 664/UBND-NC ngày 14/3/2019 của UBND thị xã.

Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tổ trợ giúp pháp lý, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu.

Sau đó, 16 giờ, nghe báo cáo kết quả xác minh đơn của bà Võ Ngọc Điệp khiếu nại Công văn số 407/UBND-KT ngày 18/02/2019 của UBND thị xã; ông Đỗ Văn Nới nội dung: đề nghị xem xét lại việc trả hồ sơ đính chính từ hộ sang cá nhân trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đỗ Văn Nới.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tổ trợ giúp pháp lý, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND phường Lái Thiêu.

Giao Thanh tra chuẩn bị nội dung.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Liên, VP: Thúy.

- 14 giờ, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị dự họp xem xét ủy quyền chủ sở hữu công trình thoát nước và xử lý nước thải theo đề nghị của Ban Quản lý chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương tại Công văn số 64/CV-CPN.MT.

Địa điểm: Phòng họp 3 – Sở Tài chính (Tầng 2, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ ba (20/08/2019)

Sáng:

 

- 08 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm họp nghe báo cáo, góp ý đồ án quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Khu nhà ở thương mại Phú Gia Khiêm, phường An Phú.

Sau đó, nghe báo cáo, góp ý đồ án quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Khu nhà ở - thương mại dịch vụ Contentment Plaza, phường Vĩnh Phú.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải; Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Đội Cảnh sát PCCC thị xã - Công an thị xã, Điện lực Thuận An; Chủ tịch UBND phường An Phú, Vĩnh Phú; Lãnh đạo Công ty Cổ phần Phú Gia Kim Land, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đầu tư Bất động sản Tường Phong.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

VP: Giàu.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Tổ Trợ giúp pháp lý.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân thị xã.

LĐVP: Liên; VP: Thúy, Nam.

- 08 giờ, Ủy quyền Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã dự Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019 trên địa bàn phường Vĩnh Phú.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Vĩnh Phú.

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự Hội nghị sơ kết công tác an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019.

Giao Công an thị xã chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành phần theo Thư mời số 285/TM-UBND ngày 16/8/2019 của UBND thị xã.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

LĐVP: Huyền, VP: Nam.

Thứ tư (21/08/2019)

Sáng:

- 06 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử dự Lễ Mít tinh kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Dĩ An (nay là thị xã Dĩ An) 20/8/1999 – 20/8/2019.

Địa điểm: Sân vận động thị xã Dĩ An (Trần Hưng Đạo, khu phố Đông B, phường Đông Hòa).

- 10 giờ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử họp nghe báo cáo về việc xử lý sự cố công trình xây dựng chùa Phước Ân tại khu phố Hòa Lân 2 – phường Thuận Giao.

Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo Sở Xây dựng; Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Nội vụ, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao; Đại diện Ban trị sự phật giáo tỉnh Bình Dương, Đại diện Ban trị sự phật giáo thị xã Thuận An, Trụ trì Chùa Phước Ân (giao UBND phường Thuận Giao mời).

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã

LĐVP: Trọng, VP: Nhân.

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Mời dự: Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử.

Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Huyền.

Thứ năm (22/08/2019)

Sáng:

- 07 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm dự Hội nghị diễn đàn “Ngành Giáo dục lắng nghe ý kiến công chức, viên chức”.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự Hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (tầng 20, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

- 08 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử dự Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, UBND các xã, phường.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều:

- 14 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Trần Đình Minh Phước dự Đại hội Chi hội Doanh nhân trẻ thị xã Thuận An, nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi.

LĐVP: Huyền.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử dự họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo các nội dung: Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểm mẫu tỉnh Bình Dương; Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ sáu (23/08/2019)

Sáng:


- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Trần Đình Minh Phước dự giám sát với Thường trực HĐND thị xã về công tác quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn thị xã (Theo Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 17/6/2019 của HĐND thị xã).

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Huyền, VP: Giàu, Quyên.

Chiều:


- 14 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử họp Hội đồng tư vấn tách thửa.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Thanh tra, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND các xã, phường Thuận Giao, Bình Chuẩn, An Thạnh, Bình Nhâm, Lái Thiêu, An Sơn.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Trọng, VP: Giàu.

Thứ bảy (24/08/2019)

Sáng:

- Chánh Văn phòng Dương Thúy Huyền; La Hồng Phúc trực cơ quan.

Chủ nhật (25/08/2019)

Sáng:

- 07 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Trần Đình Minh Phước dự Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi.

LĐVP: Huyền.