UBND Các xã, phường

Thứ Tư (04/09/2019 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 0

Cỡ chữ:

Phường Vĩnh Phú: Đối thoại với nhân dân về tình hình thu gom rác thải sinh hoạt

Sáng 28/8/2019, UBND phường Vĩnh Phú tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân về tình hình thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường.

Thời gian qua, UBND phường đã phối hợp đồng bộ với UBMTTQ phường, đoàn thể, khu phố thường xuyên tuyên truyền, vận động trong nhân dân nâng cao ý thức về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ra quân tổng vệ sinh đường phố hưởng ứng các ngày lễ lớn có hơn 1.000 lượt người tham gia. Bố trí 40 thùng rác công cộng tại các tuyến đường nhánh và các điểm thường xuyên phát sinh rác. Thực hiện tốt quy chế quản lý hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt đối với tổ thu gom rác dân lập nhằm đảm bảo công tác thu gom rác trong các hộ dân đã đăng ký.

Tại hội nghị, đã được 12 người tham gia phát biểu 22 ý kiến đóng góp, kiến nghị đến UBND phường để cho công tác quản lý vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt thời gian tới được tốt hơn. Ngoài ra, người dân cũng có ý kiến ngành chức năng cũng quan tâm đến công tác thu gom chất thải rắn, chất thải công nghiệp, chất thải độc hại để cho những hộ dân có nhu cầu được tổ chức thu gom nhằm đảm bảo tốt hơn nữa về bảo vệ môi trường.

Các ý kiến của người dân được bà Nguyễn Thị Ngọc Châu – Chủ tịch UBND phường tiếp thu đầy đủ, trả lời trực tiếp tại Hội nghị và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới các hộ dân luôn nâng cao ý thức hơn nữa trong việc cùng với cộng đồng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 155/NĐ/2016/NĐ-CP của Chính phủ./.

Nguyễn Thị Thảo